Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš"'

Adrese: J. Asara iela 12, Jelgavā, LV-3001
Direktors: Linda Ozola

e-pasta adrese info@punktins.lv, punktins@inbox.lv
Mājas lapa www.punktins.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63023718

Direktora vietnieki: 29398705

 

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)