SIA Barboleta pirmsskolas izglītības iestāde "Mācos Mācīties”

Adrese  Atmodas iela 9, Jelgava

Vadītāja: Baiba Blomniece-Jurāne

SIA „ Barboleta”   valdes locekle Baiba Blomniece-Jurāne.

e-pasts: info@barboleta.lv

mājas lapa: http://www.macosmacities.lv

Kontakttālrunis: Mācos mācīties kontakpersonas tel.nr.: 26492324 

 

Izglītības programmas:

01011111 Pirmsskolas izglītības programma

 

Uzņem bērnus no 1.6 gadu vecuma

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums