SIA Barboleta pirmsskolas izglītības iestāde "Mācos Mācīties”

Adrese  Atmodas iela 9, Jelgava

Vadītāja   Amanda Siliņa   tālrunis: 26492324

SIA „ Barboleta”   valdes locekle Baiba Blomniece-Jurāne.

Pirmsskolas izglītības programma ( programmas kods 01011111)

Uzņem bērnus no 1.6 gadu vecuma

 

2020. gada pašnovērtējums

Nolikums