Jelgavas Mākslas skola

makslas.jpg

Adrese: Mazais ceļš 2, Jelgavā, LV-3001
Direktors Anda Stankeviča
e-pasta adrese makslas@izglitiba.jelgava.lv

Mājas lapa: http://www.j-m-s.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63023768

Direktors: 63080181

Direktora vietnieki: 63080180

fakss 63080181

Izglītojamo skaits

Profesionālās ievirzes klasēs 302

Interešu izglītības grupās 37

Izglītības programmas

Vizuāli plastiskā māksla (programmas kods 20V21100)

Vizuāli plastiskā māksla (programmas kods 30V21100)

Interešu izglītības programmas

Tēlotāja mākslas studija 6 gadi

Cilvēka figūra tēlotāja mākslā 10 - 14 gadi

Fotogrāfija un datorgrafika no 15 gadiem