Jelgavas Mākslas skola

makslas.jpg

Adrese: Mazais ceļš 2, Jelgavā, LV-3001
Direktors Anda Stankeviča
e-pasta adrese makslas@izglitiba.jelgava.lv

Mājas lapa: http://www.j-m-s.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63023768

Direktors: 63080181

Direktora vietnieki: 63080180

fakss 63080181

Izglītojamo skaits

1. -5. kl. 331

Izglītības programmas

Vizuāli plastiskā māksla (programmas kods 20V21100)

Vizuāli plastiskā māksla (programmas kods 30V21100)

Interešu izglītības programmas

Tēlotāja mākslas studija 6 gadi

Cilvēka figūra tēlotāja mākslā 10 - 14 gadi

Fotogrāfija un datorgrafika no 15 gadiem