Jelgavas Mākslas skola

makslas.jpg

Adrese: Mazais ceļš 2, Jelgavā, LV-3001
Direktors Anda Stankeviča
e-pasta adrese makslas@izglitiba.jelgava.lv

Mājas lapa: http://www.j-m-s.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63023768
Direktors: 63080181
Direktora vietnieki: 63080180
fakss 63080181

Izglītojamo skaits

Profesionālās ievirzes klasēs 302
Interešu izglītības grupās 37

Izglītības programmas

Vizuāli plastiskā māksla (programmas kods 20V21100)

Vizuāli plastiskā māksla (programmas kods 30V21100)