Jelgavas Mūzikas vidusskola

muzikas.jpg

Adrese: Lapskalna iela 2, Jelgavā, LV-3007
Direktora pienākumu izpildītājs Gunārs Kļavinskis
e-pasta adrese jmv@apollo.lv

Mājas lapa www.jelgavasmuzskola.lv

Kontakttālruņi

Lietvedības sekretāre: 63022173

Direktora vietnieki mācību darbā: 63020203

Izglītojamo skaits

Prof. vidējā izglītība (1 - 4 kurss) - 55

Profesionālās ievirzes izglītība - 320

Izglītības programmas

Informāciju skatīt šeit: https://jelgavasmuzskola.lv/macibas/izglitibas-programmas1/