Jelgavas Mūzikas vidusskola

muzikas.jpg

Adrese: Lapskalna iela 2, Jelgavā, LV-3007
Direktore: Zane Andžāne
e-pasta adrese: pasts@jmv.lv

Mājas lapa: www.jelgavasmuzskola.lv

Kontakttālruņi

Lietvedības sekretāre: 63022173

Direktora vietnieki mācību darbā: 63020203

Izglītojamo skaits

Prof. vidējā izglītība (1 - 4 kurss) - 44

Profesionālās ievirzes izglītība - 304

Izglītības programmas

Informāciju skatīt šeit: https://jelgavasmuzskola.lv/macibas/izglitibas-programmas1/