Jelgavas Tehnikums

tehnikums.jpg

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgavā, LV-3001
Direktors: Janīna Rudzīte
e-pasta adrese: info@jelgavastehnikums.lv

Mājas lapa www.jelgavastehnikums.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63025605
Direktors: 63025605
Direktora vietnieks izglītības jomā: 63025620
Direktora vietnieks audzināšanas jomā: 63025628
https://www.jelgavastehnikums.lv/kontakti-mm

Izglītojamo skaits

1. - 4. kurss 949

Izglītības programmas

1. Būvdarbi
2. Zemes ierīcība
3. Autotransports
4. Koka izstrādājumu izgatavošana
5. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
6. Viesnīcu pakalpojumi
7. Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
8. Programmēšana
9. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
10. Restorānu pakalpojumi