Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā

Projekta mērķis ir palielināt iespēju mācību procesā izmantot informācijas tehnoloģijas.

Projekta ietvaros tika ierīkoti datortīkli un izveidotas jaunas datoru pieslēguma vietas 9 Jelgavas pilsētas skolās: Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 1.ģimnāzijā, Jelgavas 4.vidusskolā, Jelgavas 3.pamatskolā, Jelgavas 5.vidusskolā, Jelgavas 6.vidusskolā, Jelgavas 2.pamatskolā, Jelgavas 4.pamatskolā.

Projekta ietvaros tika iegādāti 366 stacionārie datori, 8 portatīvie datori un 4 multimediju komplekti.

Datortīkli un jaunas pieslēguma vietas tika izveidotas 2010.gada nogalē. 2011.gada decembrī tika piegādāts multimediju kabinetu aprīkojums un skolotāju portatīvie datori 3 skolām- Vakara (maiņu) vidusskolai, 3.pamatskolai, 4.pamatskolai, bet 2012.gada janvārī- 2.pamatskolai.

2012.gada aprīlī tika piegādāti stacionārie datori Jelgavas 2.pamatskolā un Jelgavas 5.vidusskolā, jūlijā - Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, Jelgavas 1.ģimnāzijā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 4.pamatskolā, Jelgavas 3.pamatskolā, Jelgavas 4.pamatskolā, Jelgavas 6. vidusskolā un Jelgavas 4.vidusskolā.

Projektu 100% apmērā finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 307 856.26 LVL.

Projekta īstenošanas laiks no 2010.gada 2.janvāra līdz 2012.gada 31.oktobrim.