Jelgavas Centra pamatskola aicina darbā skolotājus

Adrese: Uzvaras ielā 10, Jelgava, LV -3001
Mājaslapa: jcp.lv
E-pasts: jcp@izglitiba.jelgava.lv
 

Amats

Darba pienākumi

Prasības pretendentiem

Alga par likmi (30st.)

Matemātikas skolotājs

Mācību procesa plānošana un īstenošana.

Izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana.

Profesionālās kompetences pilnveidošana.

Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

No 790

Latviešu valodas skolotājs

Mācību procesa plānošana un īstenošana.

Izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana.

Profesionālās kompetences pilnveidošana.

Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

No 790

Ķīmijas skolotājs

Mācību procesa plānošana un īstenošana.

Izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana.

Profesionālās kompetences pilnveidošana.

Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

No 790

Fizikas skolotājs

Mācību procesa plānošana un īstenošana.

Izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana.

Profesionālās kompetences pilnveidošana.

Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

 

No 790

Bioloģijas skolotājs

Mācību procesa plānošana un īstenošana.

Izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana.

Profesionālās kompetences pilnveidošana.

Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

No 790

Sporta skolotājs

Mācību procesa plānošana un īstenošana.

Izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana.

Profesionālās kompetences pilnveidošana.

Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

No 790

Ģeogrāfijas skolotājs

Mācību procesa plānošana un īstenošana.

Izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana.

Profesionālās kompetences pilnveidošana.

Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

No 790

Sākumskolas skolotājs

Mācību procesa plānošana un īstenošana.

Izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana.

Profesionālās kompetences pilnveidošana.

Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

No 790

Angļu valodas skolotājs

Mācību procesa plānošana un īstenošana.

Izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana.

Profesionālās kompetences pilnveidošana.

Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

No 790

Izglītības iestādes psihologs

Īstenot izglītības iestādē psihologa konsultācijas.

Profesionālās kompetences pilnveidošana.

Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

No 790

 

Lūgums pieteikumu un CV sūtīt uz e-pastu: jcp@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām: 63022256