Vasaras nometne 2020

Vasaras nometne ““Lediņu” laikā” 

Nometne  ““Lediņu” laikā” ir NOKOMPLEKTĒTA!

 

Nometnes organizators nometni organizē, saskaņā ar  09.06.2020. MK noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID -19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kā arī ņemot vērā  "Valsts izglītības satura centra" noteiktās vadlīnijas nometņu organizētājiem".

Nometnes organizētājs seko līdzi izdotajiem  MK noteikumiem un informēs par izmaiņām nometnes darbībā - www.junda.lv, www.jelgava.lv, facebook.com "Jaunrades nama "Junda"" lapā.

 

 

Informācija par nometnes norisi: 

Nometnes organizators: Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda"".

Nometnes norises laiks: no 15. jūnija līdz 21. augustam (9 nedēļas).

Nometnes norises vieta: "Lediņi", Lediņu ceļš 1, Jelgava.

Mērķauditorija: bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem.

Nometnes dalībnieku skaits nedēļā – 30 dalībnieki.

 

Nometnes dalībniekiem tiks nodrošināts transports no “Jundas” ēkas Zemgales prospektā 7, Jelgavā uz nometnes norises vietu un atpakaļ.

Nometnē paredzēta divreizēja ēdināšana (pusdienas un launags).

Nometnes dalībnieki darbosies radošajās darbnīcās, kuras vadīs “Jundas” pedagogi, piedalīsies dienas lielajā aktivitātē.

Dalības maksa nometnē:

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem – 8,50 EUR dienā, pārējiem 17,00 EUR dienā.

Papildus izdevumi nav nepieciešami. Pieteikšanas periods – viena nedēļa.

Bērns nometnē varēs piedalīties vienu nedēļu, tādējādi dodot iespēju vairāk bērniem to apmeklēt. 

 

Tālrunis uzziņai: 26448086

E-pasts uzziņai: juta.irbe@izglitiba.jelgava.lv

 

nometne_2020-06.jpg