Administrācija

Direktore

Ilze Jaunzeme (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022161
E-pasts: ilze.jaunzeme@izglitiba.jelgava.lv 

 

Direktores vietnieks izglītības jomā

Māris Kalniņš (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022167
E-pasts: maris.kalnins@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietniece izglītības jomā

Linda Spalva (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022168

E-pasts: linda.spalva@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietnieks IT jomā

Agris Kalniņš (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022163

E-pasts: agris.kalnins@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Irina Deičmane (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022162
E-pasts: irina.deicmane@izglitiba.jelgava.lv

 

Izglītības metodiķe

Kristīne Jankeviča (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022169
E-pasts: kristine.jankevica@izglitiba.jelgava.lv

 

Nometnes vadītāja (struktūrvienība "Lediņi", Lediņu ceļš 1, Jelgava)

Juta Irbe (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63058155, 26448086

E-pasts: juta.irbe@izglitiba.jelgava.lv