Administrācija

Direktore

Ilze Jaunzeme (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022161, 63022166
E-pasts: ilze.jaunzeme@izglitiba.jelgava.lv 

 

Direktores vietnieks izglītības jomā

Māris Kalniņš (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022167, 63022166
E-pasts: maris.kalnins@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietniece izglītības jomā

Linda Spalva (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022168, 63022166

E-pasts: linda.spalva@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietnieks IT jomā

Agris Kalniņš (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022163, 63022166

E-pasts: agris.kalnins@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Irina Deičmane (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022162, 63022166
E-pasts: irina.deicmane@izglitiba.jelgava.lv

 

Izglītības metodiķe

Agija Ērgle (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63022169, 63022166
E-pasts: agija.ergle@izglitiba.jelgava.lv

 

Struktūrvienības "Lediņi" vadītāja
(Struktūrvienība "Lediņi", Lediņu ceļš 1, Jelgava)

Nadežda Lukina (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

Tālrunis: 63058155, 26448086

E-pasts: nadezda.lukina@izglitiba.jelgava.lv