Darba plāns

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes

"Jaunrades nams "Junda""

2022./2023. mācību gada DARBA PLĀNS 

 

(tiek papildināts)

 

 

 

Darba plāns 2022./2023. māc. gadam