Darba plāns

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes

"Jaunrades nams "Junda""

2020./2021. mācību gada DARBA PLĀNS 

 (tiek papildināts)

 

Datums 

Aktivitāte

2020. gads

No 01.09.

Pietiekšanās interešu izglītības programmām (pulciņiem) – attālināti.

01.09.

“Jaunrades nama “Junda”” svinīga  atklāšana.

01.09.

Izstāžu zāle – tēma “Ēka Zemgales prospekts 7 laikmetu griežos”.

05.09.

“Satiec savu meistaru”.

05.09.

Dalība “Tehnikas un inovāciju festivālā “Mehatrons””.

18.09.

Dalība LLU pasākumā “Mežs ienāk pilsētā”.

20.09.

Izstāde izstāžu zālē – XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “Radi rotājot” Jelgavas pilsētas audzēkņu darbu izstāde.

24.09.

““Jauniešu kluba” atvērto durvju diena”- akustiskais koncerts (G.Mūrnieks).

29.09.

Tūrisma diena ģimenēm “Lediņos”.

19.10.-23.10.

Attālinātā rudens brīvlaika nedēļa, publicējot katras dienas uzdevumus vietnē FB.

19.10.-

06.11.

MĀCĪBU PROCESS - ATTĀLINĀTI (MK noteikumu Nr.360. grozījumi). VISI klātienes pasākumi iestādē tiek atcelti.

30.10.

Piedzīvojumu orientēšanās sacensības “Nobīsties Jelgavā”, izmantojot aplikāciju “Actionbound”.

09.11. -
06.12.

MĀCĪBU PROCESS - ATTĀLINĀTI (06.11.2020., MK rīkojums Nr. 655.). VISI klātienes pasākumi iestādē tiek atcelti.

11.11.

Lāčplēša diena.

18.11.

LR proklamēšanas diena.  

07.11.2020.-
11.01.2021.

MĀCĪBU PROCESS - ATTĀLINĀTI (06.11.2020., MK rīkojums Nr. 655.). VISI klātienes pasākumi iestādē tiek atcelti.

08.12.

“Eņģeļu egles” rotāšana.

10.12.-

22.12.

“Rūķu ciems” attālinātā formātā no 29.11.-20.12. (video rullīšu nosūtīšana interesentiem).

14.12.-23.12.

Ziemassvētku svinēšana pulciņos tiešsaistēs.

17.12.2020.-
03.01.2021.

““Rūķu ciema” pastaiga” ar aplikācijas “Actionbound” palīdzību (struktūrvienības “Lediņi” darbības popularizēšana).

18.12.

JN “Junda” 31.dzimšanas diena – aktivitātes iestādes sociālajos kontos.

2021. gads

11.01.-15.01.

1.-4. klašu skolēnu VIRTUĀLAIS brīvlaiks (aktivitātes iestādes sociālajos kontos).

11.01.-
25.01.

MĀCĪBU PROCESS - ATTĀLINĀTI (06.11.2020., MK rīkojums Nr. 655.). VISI klātienes pasākumi iestādē tiek atcelti.

15.01.

Dalība 49. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2021”, tēma “ROBOTS un mākslīgais intelekts”.  

26.01.-
06.04.

MĀCĪBU PROCESS - ATTĀLINĀTI (06.11.2020., MK rīkojums Nr. 655.). VISI klātienes pasākumi iestādē tiek atcelti.

08.02.-18.02. 

Vizuālās mākslas konkurss “Durvis” – audzēkņiem, “pasākuma “Atvērtās durvis” ietvaros.

12.02. 

Trifeļu izgatavošanas darbnīca (video iestādes sociālajos tīklos). 

25.02.

Sveču dienas darbnīca (video iestādes sociālajos tīklos). 

26.02.

Zīmējumu konkurss „MANA NOVADA DĀRGAKMENS – JAUNĀ BŪVE” .

08.03. 

““Jundas” ģitāru” sveiciens 8. martā (video iestādes sociālajos tīklos).

15.03.-19.03.

Pavasara brīvlaika akcijas ietvaros, aktivitātes iestādes sociālajos tīklos):

15.03. Papīra trauka izgatavošanas darbnīca.

16.03.  "Zāles galvas" cilvēciņa izgatavošanas darbnīca. 

17.03. Pavasara veselības viktorīna. 

18.-19.03. Pavasara darba lapas, “Pilsētas bingo”.

15.-19.03. Aktivitāte/pastaiga  pilsētā  ar aplikācijas “Actionbound” palīdzību.

1.04.-05.04. 

“Labās Lieldienas “Lediņos”” - pastaigu taka, izmantojot aplikāciju “Actionbound” (struktūrvienības “Lediņi” darbības popularizēšana). 

24.04.

Lielā talka.

29.04. 

Starptautiskā dejas diena – interaktīvs kopdarbs ar pilsētas iedzīvotājiem – brunču veidošana skulptūrai. 

04.05.

Interaktīva spēle “Mēs Latvijā”.

Tiks precizēts

“Satiec savu meistaru”.

Tiks precizēts

Seminārs tehniskajā jaunradē (sadarbībā ar VISC - tiešsaistē).

Tiks precizēts

“Eiropas diena”.

Tiks precizēts

Starptautiskās ģimeņu dienas pasākums “Lediņos”.

Tiks precizēts

Muzeju nakts.

Tiks precizēts

 Pieteikšanās nometnēm attālināti

24.05.-30.05.

 Iestādes aktivitātes Jelgavas pilsētas svētku  ietvaros visiem  interesentiem:

1.“Čatiņš ar pilsētu”;

2. ekspedīcija “Ielas garumā”;

3. Jelgavas pamatzināšanu ruļļu spēle.

07.06.-20.08.

Nometne. (Strukūrvienība "Lediņi")

14.06.-18.06.

Nometne. (Zemgales prospekts 7)

05.07.-09.07.

Nometne. (Zemgales prospekts 7)

Tiks precizēts

Dalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.