Darba plāns

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes

"Jaunrades nams "Junda""

2020./2021. mācību gada DARBA PLĀNS 

 (tiek papildināts)

 

Datums 

Aktivitāte

2020. gads

No 01.09.

Pietiekšanās interešu izglītības programmām (pulciņiem) – attālināti.

01.09.

“Jaunrades nama “Junda”” svinīga  atklāšana.

01.09.

Izstāžu zāle – tēma “Ēka Zemgales prospekts 7 laikmetu griežos”.

05.09.

“Satiec savu meistaru”.

05.09.

Dalība “Tehnikas un inovāciju festivālā “Mehatrons””.

18.09.

Dalība LLU pasākumā “Mežs ienāk pilsētā”.

20.09.

Izstāde izstāžu zālē – XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “Radi rotājot” Jelgavas pilsētas audzēkņu darbu izstāde.

24.09.

““Jauniešu kluba” atvērto durvju diena”- akustiskais koncerts (G.Mūrnieks).

29.09.

Tūrisma diena ģimenēm “Lediņos”.

19.10.-23.10.

Attālinātā rudens brīvlaika nedēļa, publicējot katras dienas uzdevumus vietnē FB.

19.10.2020.-

06.11.2020.

MĀCĪBU PROCESS - ATTĀLINĀTI (MK noteikumu Nr.360. grozījumi). VISI klātienes pasākumi iestādē tiek atcelti.

30.10.

Piedzīvojumu orientēšanās sacensības “Nobīsties Jelgavā”, izmantojot aplikāciju “Actionbound”.

09.11.2020.-
06.12.2020.

MĀCĪBU PROCESS - ATTĀLINĀTI (06.11.2020., MK rīkojums Nr. 655.). VISI klātienes pasākumi iestādē tiek atcelti.

11.11.

Lāčplēša diena.

18.11.

LR proklamēšanas diena.  

07.11.2020.-
11.01.2021.

MĀCĪBU PROCESS - ATTĀLINĀTI (06.11.2020., MK rīkojums Nr. 655.). VISI klātienes pasākumi iestādē tiek atcelti.

08.12.

“Eņģeļu egles” rotāšana pie “Silvas”.

10.12.-

22.12.

“Rūķu ciems” attālinātā formātā no 29.11.-20.12. (video rullīšu nosūtīšana interesentiem).

14.12.-23.12.

Ziemassvētku svinēšana pulciņos tiešsasitēs.

17.12.2020.-
03.01.2021.

““Rūķu ciema” pastaiga” ar aplikācijas “Actionbound” palīdzību (struktūrvienības “Lediņi” darbības popularizēšana).

18.12.

JN “Junda” 31.dzimšanas diena – aktivitātes iestādes sociālajos kontos.

2021. gads

07.11.-2020.-
11.01.2021.

MĀCĪBU PROCESS - ATTĀLINĀTI (06.11.2020., MK rīkojums Nr. 655.). VISI klātienes pasākumi iestādē tiek atcelti.

Tiks precizēts

Latvijas mēroga “Tehniskās jaunrades svētki” .

Tiks precizēts

Sveču dienas darbnīca “Lediņos”.

Tiks precizēts

“Sirdsdarbnīca “Jundā””.

Tiks precizēts

Konkurss meitenēm un puikām (prasmju konkurss).

Tiks precizēts

VISC skatuves runas konkurss.

Tiks precizēts

Pavasara brīvlaika akcija.

Tiks precizēts

Starptautiskās bērnu grāmatu diena  (pasākums kopā ar bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinīti”).

Tiks precizēts

“Labās Lieldienas “Lediņos””.

Tiks precizēts

“Satiec savu meistaru”.

Tiks precizēts

Radošais erudīcijas konkurss skolu jaunatnei “Dipadu dapadu”.

Tiks precizēts

Lielā talka.

Tiks precizēts

“Eiropas diena”.

Tiks precizēts

Starptautiskā ģimeņu dienas pasākums “Lediņos”.

Tiks precizēts

Muzeju nakts.

Tiks precizēts

Nometne. 

Tiks precizēts

Dalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.