Darba plāns

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes

"Jaunrades nams "Junda""

2020./2021. mācību gada DARBA PLĀNS 

 (tiek papildināts)

Datums

Aktivitāte

no 1. septembra līdz septembra beigām

Interešu grupu komplektēšana