Jelgavas lietuviešu biedrība “Vītis”

Jelgavas lietuviešu biedrības “Vītis” priekšsēdētājs Aļģimants Burba.  

IMG_0031.JPG  
Biedrība dibināta 1989.gada 17.decembrī.

Biedrības mērķi:
- Vienot Jelgavas lietuviešus kultūras biedrībā, lai uzturētu un saglabātu lietuviešu kultūru, valodu, tradīcijas;
- Uzturēt kultūras sakarus ar Lietuvas un Latvijas valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām.

Nozīmīgākie biedrības pasākumi:
- Dalība Latvijas neatkarības gadadienai un Jelgavas pilsētas svētkiem veltītos pasākumos;
- Lietuvas neatkarības gadadienas pasākumi un lietuviešu kultūras dienas Jelgavā;
- Lietuviešu kultūras un valodas kluba nodarbības.

Sadarbības partneri:
- Jelgavas pilsētas Dome;

- JPPA Sabiedrības integrācijas pārvalde;

- Lietuvas vēstniecība Latvijā;
- Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”; 

- Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs;
- Jelgavas Latviešu biedrība;

- Folkloras kopa “Dimzēns”;

- Dobeles Lietuviešu biedrība;
- Latvijas Lietuviešu kopiena.

Lietuviešu dzeja:
Cilvēks bez Tēvzemes
Kā diena bez saules,
Kā nakts bez zvaigznēm,
Kā aka bez ūdens,
Kā bērnība bez smiekliem,
Kā dzīve bez nākotnes.
Mums ir Tēvzeme-
Tās vārds ir Lietuva.

 

Jelgavas lietuviešu biedrības „Vītis” kontaktinformācija:

Adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: +371 26338777 (biedrības priekšsēdētājs Aļģimants Burba)