6.5 °C, 3 m/s, 94.8 %

Telpas

Telpas

Par telpu un inventāra izmantošanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē  “Sabiedriskais centrs”

Klienti var pieteikt telpas un/vai inventāru izmantošanai iestādes telpās savām aktivitātēm vai darbam, aizpildot un iesniedzot parakstītu veidlapu “Iesniegums par telpu un inventāra izmantošanu” klātienē Skolotāju ielā 8, Jelgavā vai nosūtot to uz e-pastu: sc@sc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Telpu noslodzes grafiks : https://ej.uz/sc-telpu-noslodze

Iesniegumu var parakstīt pieteicēja organizācijas paraksttiesīgā persona.

Juridiskām vai fiziskām personām tiek piemērota maksa par Iestādes telpu un inventāra izmantošanu, izņemot Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas.

Veidlapa “Iesniegums par telpu un inventāra izmantošanu” (2022)  

Iestādē pieejamas sekojošas telpas:

 • Zāle,
 • Konferenču zāle,
 • Atvērtais birojs,
 • Jauniešu telpas,
 • Nodarbību telpas.

Informācija par nosacījumiem telpu izmantošanai pieejama iestādes Iekšējās kārtības noteikumos klientiem. Telpas atļauts izmantot ievērojot augstākminētos noteikumus un citus normatīvos aktus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Sabiedriskais centrs” Iekšējās kārtības noteikumi klientiem (2022)

Saņemto iesniegumu, ja telpas ir pieejamas pieprasītajā laikā, saskaņos iestādes vadītāja un atbildīgais speciālists ar Jums sazināsies pa iesniegumā noradīto tālruņa numuru.

Iestādes  “Sabiedriskais centrs” darba laiki:

 • Pirmdien 08:00 – 19:00 (pārtraukums no plkst.12:00 – 13:00)
 • Otrdien 08:00 – 17:00 (pārtraukums no plkst.12:00 – 13:00)
 • Trešdien 08:00 – 17:00 (pārtraukums no plkst.12:00 – 13:00)
 • Ceturtdien 08:00 – 17:00 (pārtraukums no plkst.12:00 – 13:00)
 • Piektdien 08:00 – 14:30 (pārtraukums no plkst.12:00 – 12:30)

Iestādes telpu pieejamība klientiem:

 • Pirmdien 08:00 – 20:00
 • Otrdien 08:00 – 20:00
 • Trešdien 08:00 – 20:00
 • Ceturtdien 08:00 – 20:00
 • Piektdien 08:00 – 20:00
 • Sestdien 09:00 – 17:00
 • Svētdien iestāde slēgta

Papildinformācija par telpām – 63005468