23.4 °C, 1.1 m/s, 81.8 %

Jelgavas mazākumtautību nacionālās kultūras biedrības

Sākumlapa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde Sabiedriskais centrsNVOJelgavas mazākumtautību nacionālās kultūras biedrības
Jelgavas mazākumtautību nacionālās kultūras biedrības

2004. gada 5. maijā apvienojoties Jelgavas čigānu, ebreju, krievu, lietuviešu un poļu nacionālajām kultūras biedrībām tika dibināta biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” (JNKBA). 2005. gadā JNKBA pievienojās arī Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo” un 2006. gadā – Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu biedrība “Ļanok”.

 

Šobrīd JNKBA darbojas sekojošas nacionālo kultūru biedrības:

 

JNKBA mērķi:

 • labvēlīgu apstākļu radīšana Jelgavas pilsētā dzīvojošo nacionālo minoritāšu kultūras autonomijas prasību un vajadzību apmierināšanai;
 • etnisko attiecību uzlabošana un pilsoniskas, integrētas sabiedrības veidošanas veicināšana Latvijas Republikā.

 

JNKBA galvenās aktivitātes: 

 • Mazākumtautību kultūras dienas Jelgavā;
 • Latvijas Republikas dibināšanas gadadienai veltīts pasākums „Caur trejdeviņiem gaismas lokiem…”;
 • Dalība Jelgavas pilsētas svētkos un Latvijas nacionālo svētku svinēšanā;
 • Aktīva dalība pasākumos, kas veicina pilsoniskas, integrētas un saliedētas sabiedrības veidošanu;
 • Mazākumtautību valodu un kultūras popularizēšanas klubi – poļu, lietuviešu un ukraiņu;
 • Projektu izstrāde un īstenošana (projektu mērķi: mazākumtautību etniskās identitātes saglabāšana, starpetniskā dialoga un kultūras dialoga veicināšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, informācijas apmaiņa, attīstītas un saliedētas sabiedrības veidošana, kā arī mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtu Latvijai stiprināšana u.c.):
 1. Projekts “Piedalies!” (kā partneris)
 2. Projekts “Piedalies 2″(kā partneris)
 3. Projekts “Kopā!” (kā partneris)
 4. Projekts “Aicini arī mani!”
 5. Projekts “Mazākumtautību kultūras biedrību darbības kapacitātes stiprināšana”
 6. Projekts “Multikulturālā Jelgava”
 7. Projekts “NVO darbinieku kapacitātes stiprināšana ESF finansēto projektu sagatavošanā un vadībā”
 8. Projekts “Pagātne nākotnē”
 9. Projekts “Es – topošais LR un ES pilsonis”
 10. Projekts “Kopīgai nākotnei”
 11. Projekts “Jelgavas brīvprātīgais 2011”
 12. Projekts “Kopā un reizē”
 13. Projekts “Vienoti Jelgavai”
 14. Projekts “Tiekamies Jelgavā!”
 15. Projekts “Kopīgi soļi”
 16. Projekts “Kopīgi soļi II” un citi.

Atsevišķi Jelgavas pilsētā darbojas arī sekojošas mazākumtautību biedrības:

 • Latvijas Kazahstānas kultūras centrs “Saule”, biedrības priekšsēdētaja Ainura Dabulova (Pērnavas iela 2 – 4, Jelgava, LV-3004)
 • Ukrainas atbalsta biedrība, biedrības priekšsēdētaja Tatjana Lazda (Tirgoņu iela 5, Jelgava, LV – 3001)
 • Jelgavas baltkrievu biedrība “Zlata”, biedrības priekšsēdētaja Zenta Tretjaka (Pasta iela 34-62, Jelgava, LV-3001)
 • Jelgavas krievu kultūras biedrība  “Veče”, biedrības priekšsēdētaja Valentīna Kudrjavceva (Uzvaras iela 12, Jelgava, LV-3001)
 • Jelgavas pilsētas un novada romu biedrība “Romanu Drom”, biedrības priekšsēdētaja Anžela Janavičute (Rožu iela 1/3 – 14, Jelgava, LV-3001)