Aprūpe mājās

Par pakalpojumu

Pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu

apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpi mājās piešķir uz noteiktu vai nenoteiktu laiku Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs. Pakalpojumu Jelgavas valstspilsētā nodrošina Latvijas Samariešu apvienība.

Tiesības saņemt

  • pensijas vecuma personas;
  • pilngadīgas personas ar invaliditāti (ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem);
  • persona darbspējīgā vecumā, kura pēc traumas vai slimības laikā nespēj veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ (vecums, veselības stāvoklis, nodarbinātība) nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi.

 

Kontaktinformācija:

Sociālā un medicīniskā aprūpes centra vadītāja Larisa Ronzina 

tālrunis: 63050876; 26415504

e-pasts: larisa.ronzina@soc.jelgava.lv