Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” izskata un saskaņo būvniecības ieceres dokumentāciju, t.sk., būvprojektus.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 kalendārās dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums būvniecības ieceres dokumentācijas, t.sk., būvprojekta saskaņošanai (PIL 3-3), ja būvniecības administratīvais process uzsākts līdz 2020.gada 1.janvārim.

Iesniedzot būvniecības ieceres dokumentācijas, t.sk., būvprojektu saskaņošanas pieprasījumu Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv, iesnieguma veidlapa nav jāizmanto. 

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmas bis.gov.lv "Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums".

 

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63026649, 63084470, ja būvniecības administratīvais process uzsākts līdz 2020.gada 1.janvārim. 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā. 

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv jāiesniedz pieprasījums būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai. Pieteikumam jāpievieno būvniecības ieceres dokumentācija.

 

Pakalpojuma saņemšana

Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņo Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju nesaskaņo, Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv tiek veikts ieraksts par nepieciešamajiem labojumiem. Pēc labojumu veikšanas atkārtoti iesniedz dokumentāciju saskaņošanai.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: 63026649, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv