Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

JPPI "Pilsētsaimniecība" saskaņo būvniecības ieceres dokumentāciju, t.sk., būvprojektus. Iestādes speciālists iesniegtajai dokumentācijai pievieno Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas veidlapu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums būvniecības ieceres dokumentācijas, t.sk., būvprojekta saskaņošanai (PIL 4-7).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmas bis.gov.lv "Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums".

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63026649, 63084470, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63026649, 63084470, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv, jāiesniedz iesniegums būvniecības ieceres dokumentācijas, t.sk., būvprojekta saskaņošanai. Iesniegumam jāpievieno būvniecības ieceres dokumentāciju tik eksemplāros, cik nepieciešams. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Būvniecības ieceres dokumentāciju izskata un saskaņo 10 darba dienu laikā. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņo, iesniedzējs tiek informēts par dokumentācijas saņemšanu. Ja Būvniecības ieceres dokumentāciju nesaskaņo, iesniedzējs tiek informēts, ka jāveic labojumi. Būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņošanas veidlapas kopiju ar speciālistu komentāriem nodod iesniedzējam pēc labojumu veikšanas iesniedzējs atkārtoti iesniedz Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņošanai.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: 63026649, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv