Jelgavas 5. vidusskola aicina darbā bioloģijas skolotāju

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 5.vidusskola" aicina darbā uz nepilnu slodzi bioloģijas skolotāju:

 

Darba pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • iesaistīties skolas attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā;
 • sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;
 • pilnveidot profesionālo kompetenci;
 • veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).

Prasības pretendentiem: 

 • 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" atbilstoša izglītība;
 • prasme patstāvīgi plānot un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • labas saskarsmes un sadarbības prasmes. 

Piedāvājums: 

 • pilna/nepilna slodze uz nenoteiktu laiku;
 • radošs, atsaucīgs kolektīvs;
 • labiekārtota, mūsdienīga darba vide;
 • mēnešalga  no 790 eur; 
 • iespēja iesaistīties projektā "PuMPuRS" .

Pieteikuma dokumenti: 

 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. 

Pieteikumu iesniegšana: