3.4 °C, 4.1 m/s, 93 %

Tomatis terapija

Tomatis terapija

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Tomatis metode ir terapijas veids, kas veicina spēju klausīties un sazināties, izmantojot mūziku un balsi. Tomatis terapijas mērķis ir stimulēt un uzlabot dzirdi.

Pakalpojuma saņēmējs

Persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022)

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), tālrunis 63048917, 25721995.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: sociālās aprūpes institūcijā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pakalpojumu, personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus:

1) ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību;

2) personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu personu.

Iesnieguma izskatīšana

Rehabilitācijas nodaļas speciālists pārbauda iesniegtos dokumentus un personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai.

Pakalpojuma piešķiršana.

Mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu. JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” speciālisti rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu  saņemšanu” (stājas spēkā  01.01.2021.).

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63048917, 25721995”, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.