3.7 °C, 4.4 m/s, 83.2 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – piekabei kravas kastei RB 1151, kas atrodas Sakņudārza ielā 4, Jelgavā

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaJelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – piekabei kravas kastei RB 1151, kas atrodas Sakņudārza ielā 4, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – piekabei kravas kastei RB 1151, kas atrodas Sakņudārza ielā 4, Jelgavā

16.02.2024.

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents (fiziska persona) ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – “PIEKABE RB 1151” 629,20 eiro (seši simti divdesmit deviņi eiro un 20 centi) apmērā ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Izsole norisinās elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 19.01.2024. pulksten 13:00 un noslēdzas 8.02.2024. pulksten 13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 19.01.2024. pulksten 13:00 līdz 29.01.2024. pulksten 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākumcena – 500,00 euro (pieci simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis – 20,00 euro (divdesmit euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles nodrošinājums – 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, no izsoles sākuma 10 (desmit) dienu laikā izsoles dalībniekam jāpārskaita JVPI „Pilsētsaimniecība” (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486) kontā LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi: „Nodrošinājums elektroniskajai izsolei “piekabe RB 1151”.

Par piekabes kravas kastes apskati zvanīt pa tālruni +37126016003 (darba laikā).