15.8 °C, 1.4 m/s, 84.2 %

Paziņojums par SIA “Jelgavas poliklīnika” laboratorijas iekārtas pārdošanu izsolē

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiPaziņojums par SIA “Jelgavas poliklīnika” laboratorijas iekārtas pārdošanu izsolē
Paziņojums par SIA “Jelgavas poliklīnika” laboratorijas iekārtas pārdošanu izsolē

Izsoles organizētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas poliklīnika”, reģ.Nr. 41703007095, pārdod izsolē kustamo mantu – laboratorijas iekārtas.

Izsoles veids: pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles norises laiks: piedāvājumu atvēršana 15.07.2022. pulksten 15.30.

Pieteikums iesniedzams atbilstoši izsoles noteikumu prasībām līdz 15.07.2022. pulksten 10.00.

 

Pretendenti ar izsoles noteikumiem un izsoles objektu var iepazīties pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17 (pārtraukums no pulksten 12 līdz 12.30), piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30  (pārtraukums no pulksten 12 līdz 12.30) klātienē, Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā, iepriekš saskaņojot laiku ar Poliklīnikas kontaktpersonu Andri Bērziņu, tālrunis: +371 26608010; e-pasts: andris.berzins@jelgavaspoliklinika.lv vai Poliklīnikas tīmekļvietnē http://www.jp.lv.

 

Izsolāmās mantas nosacītā cena: 7500.00 euro.

Izsoles solis: 50 (piecdesmit) euro.

Nodrošinājums noteikts 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Nodrošinājums jāpārskaita līdz pieteikuma iesniegšanai Poliklīnikas norēķinu kontā.

Konts: LV34HABA0551022057205 AS Swedbank; LV77PARX0005608920011 AS Citadele banka; LV05RIKO0002930216076 AS Luminor Bank.

 

Uzvarētājs samaksā par nosolīto iekārtu 5 (piecu) dienu laikā no rēķina saņemšanas.

 

Informācija uzziņai: +371 26608010.