17.9 °C, 2 m/s, 90.3 %

Rezultāti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošās automašīnas VW POLO (Valsts reģ. Nr. JE3665) atsavināšanas izsoli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošās automašīnas VW POLO (Valsts reģ. Nr. JE3665) atsavināšanas izsoli
Rezultāti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošās automašīnas VW POLO (Valsts reģ. Nr. JE3665) atsavināšanas izsoli

IZSOLES REZULTĀTI:

 

Rezultātu publicēšanas datums: 15/06/2022

Priekšmets – izsole

 

Izsoles nosaukums: “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo  automašīnu VW POLO (Valsts reģ. Nr. JE3665) atsavināšanas izsole”

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2022-10

 

Iesniegts 1 piedāvājums: 

1) Pretendenta nosaukums: Fiziska persona A.K.

1.1. Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 14/06/2022 – 10:45

1.2. Pretendenta piedāvātā cena ar PVN: EUR 250,00

1.3. Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

1.4. Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents: Fiziska persona A.K. ar piedāvāto cenu ar PVN: EUR 250,00.

 

Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173

 

 

Izsoles noteikumi:

Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna: VW POLO; Valsts reģ. Nr. JE3665

Izlaiduma gads: 2008

Nobraukums: 200672

TA dati: līdz 10/09/2021

Dīzeļdegviela

Trūkumi vai bojājumi: Korozija un krāsojuma defekti, salona defekti, iepr. remontu pēdas, kravas furgons, ieplēsts pr. vējstikls, ilgstoši nav ekspluatēts.

Izsoles vieta: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava.
Izsoles laiks: 2022. gada 15. jūnija pulksten 10.

Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 230,- (divi simti trīsdesmit eiro). Visi vērtējuma izcenojumi ar PVN 21% .

Informācija par izsoli: Nolikumā

Pieteikumi