NVO

Atbalsta programma

 

Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programma

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas (turpmāk tekstā - Programma) mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pašvaldību (turpmāk tekstā – pašvaldība) un biedrībām un nodibinājumiem (turpmāk tekstā "organizācijas"), kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.

1.2. Programmas uzdevumi ir:
1.2.1. sekmēt brīvprātīgās iniciatīvas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt organizāciju sadarbību ar pašvaldību;
1.2.2. veicināt demokrātisku sabiedrības pārvaldes formu paplašināšanu;
1.2.3. veicināt un atbalstīt organizāciju izveidi un darbību, rosināt indivīdu iesaisti organizāciju darbā;
1.2.4. iespēju robežās finansiāli atbalstīt organizāciju mērķprogrammu (izņemot politisku programmu) realizāciju;
1.2.5. veicināt sadarbību starp pašvaldību, privāto sektoru un organizācijām Jelgavas pilsētā;
1.2.6. sekmēt pašvaldības informatīvo atvērtību, veicinot uzticības atmosfēru pašvaldības attiecībās ar sabiedrību.

Fonda līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kuri:
 1. paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā,
 2. piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos,
 3. paredz remonta, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādi sabiedrisku objektu būvdarbiem, (telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) organizācijas darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas,
 4. īsteno sociālu programmu,
 5. īsteno pašvaldības deleģēto funkciju,
 6. nepieciešami administratīvajiem izdevumiem, ja tie deleģēti organizācijas darbības nodrošināšanai mērķprogrammu īstenošanai.
Fonda līdzekļus nepiešķir:
 1. nekustamā īpašuma iegādei,
 2. sabiedrisko organizāciju darbinieku atalgojumam,
 3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pašvaldības izveidotas programmas,
 4. vairāk nekā diviem piešķīrumam, vienam pretendentam, vienā budžeta gadā,
 5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu, līdzfinansējumu, vai pašfinansējumu.
 6. Papildinformācijai:

  Ksenija Simonova
  Tel.63005535
  e-past: ksenija.simonova@dome.jelgava.lv

 

NVO Jelgavā

Nosaukums

Adrese

Kontaktinformācija

Biedrība "Agarska Triāla klubs"

Aviācijas iela 9, Jelgava, LV-3002

Egils Agarskis 26599311

agarskatk@gmail.com

Biedrība "Atbalss cilvēkā"

 

29368746

Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"

Dobeles iela 68, Jelgava, LV - 3001

29505899

bjmk@inbox.lv

www.bjmk.lv

Biedrība Centrs "Elizabete"

Filozofu iela 3a, Jelgava, LV-3001

Alise Anna Stemple 63020955, 22082029

centrselizabete@inbox.lv

Biedrība "Harmonija"

Sarmas iela 4, Jelgava,    LV-3001

Iveta Tīda 26157605

ivetatida@inbox.lv

Biedrība "Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs"

Nameja iela 4 - 4, Jelgava, LV-3004

29589595

rullitis@rullitis.lv

www.rullitis.lv

Jelgavas boksa klubs "Juniors"

Paula Lejiņa iela 3 - 5, Jelgava, LV-3004

Anatolijs Červjakovs 63010650

bkjuniors@inbox.lv

Biedrība "Jelgavas lauku partnerība Lielupe"

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Līga Švānberga 26399946

lielupe@partneribalielupe.lv

www.partneribalielupe.lv

Biedrība Jelgavas rajona Zemnieku apvienība

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

63025533

Biedrība "Kovārnis"

Kronvalda 3-21, Jelgava, LV-3004

 

Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs"

Dobeles iela 41a , Jelgava,  LV-3001

63027168; 26619432

jzk@jzk.lv

www.jzk.lv

Apvienība "Latvijas Poļu biedrība", Jelgavas nodaļa

Kazarmas iela 14, Jelgava, LV-3001

Marija Kudrjavceva

63023409; 63021080

Biedrība LVAF "Lāčplēsis" Jelgavas nodaļa

Pasta iela 44, Jelgava, LV-3001

Ruta Melhere

29193534

Biedrība "Militāri pensionāri"

Asteru iela 10-9, Jelgava, LV-3001

63082014

Biedrība "POST SCRIPTUM"

Pasta iela 37-43, Jelgava, LV-3001

Edgars Paulovičs 63024895; 26514523

jelgava.post.scriptum@gmail.com

Biedrība "Remoss"

Satiksmes iela 43 - 46, Jelgava, LV-3001

Normunds Hofmanis 29539836

normunds.remoss@inbox.lv

www.remoss.lv

Biedrība "Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība"

Pasta iela 44, Jelgava, LV-3001

Norberts Vizulis 26497501

n.viz@inbox.lv

Čigānu nacionālā kultūrbiedrība "Romanu Čačipen"

Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001

Haralds Didžus 29672796

www.sip.jelgava.lv

Daugavas Vanagi Latvijā, Jelgavas nodaļa

Egas iela 3, Jelgava, LV-3001

63012263

Hercoga Jēkaba klubs

Rīgas iela 11, Jelgava, LV-3001

Pēteris Pošeika

29220855

Biedrība, Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs "Cerība"

Skautu iela 7a, Jelgava, LV-3002

63026855

Jelgavas māmiņu klubs

6.līnija 58, Jelgava

 

Jelgavas ebreju biedrība

Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001

Lidija Ribkina

63023409

Jelgavas Pilsētas Invalīdu biedrība

Stacijas iela 13, Jelgava, LV-3001

Laimonis Dzērvans 29249075

laimonisdzervans@inbox.lv

Jelgavas krievu biedrība "Istok"

Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001

Sņežana Zenovjeva

26034332

Jelgavas Latviešu biedrība

Lielā iela 13-15, Jelgava, LV-3001

Paulis Rēvelis 63027133

vilis.biedriba@tvnet.lv

www.jelgavaslb.lv

Jelgavas Lauku Sieviešu Biedrība "Zemgalietes"

Dobeles iela 41a, Jelgava, LV-3001

Anna Liscova 63050555

anna.liscova@llkc.lv

Jelgavas lietuviešu biedrība "Vītis"

Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001

Aļģimants Burba

26338777

Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija

Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001

Rita Vectirāne

63023409

Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs "Spiets"

Meiju ceļš 18 - 58, Jelgava, LV-3001

63045209, 26777473

Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija "Zvaigzne"

Pasta iela 44, Jelgava, LV-3001

Dzintra Saulkalne 26734214

dzsa@inbox.lv

zvaigznejelgava.lv

Jelgavas smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta klubs "KC"

Pasta sala 3, Jelgava, LV-3001

Ilze Bome 63025685, 29404163

ilze@kanoe.lv

Latvijas Bērnu Fonds, Jelgavas nodaļa

Stacijas iela 13-03, Jelgava,  LV-3001

63046730

Latvijas diabēta asociācijas Jelgavas nodaļa

Lielā iela 3-31, Jelgava, LV-3001

Ludmila Borzaja 29663712

almaz@one.lv

www.diabets-asoc.lv

Latvijas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jelgavas nodaļa (LKLSSB Jelgavas nodaļa)

Akadēmijas iela 3-42, Jelgava, LV-3001

Zinta Semjonova 29958376

lklssb.jelgava.nod@inbox.lv 

 

Latvijas Praktisko mācību priekšmetu metodiskā apvienība (PMPMA)

Čakstes bulv. 5, 347. kab., Jelgava, LV-3001

Vija Dišlere 63080692

vija.dislere@llu.lv

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera (LTRK), LTRK Jelgavas nodaļa

Skolotāju iela 3, Jelgava, LV-3000

Baiba Nolberga 63027207

jelgava@chamber.lv

www.chamber.lv

Nodibinājums Jāņa Bisenieka Fonds

Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001

 

Norūdīšanās un ziemas peldēšanās sporta klubs "Pārlielupes roņi"

Brīvības bulv. 29, Jelgava, LV-3002

Vilis Ķempelis

26814252, 63022981

Radošo domu un darbu centrs "Svētelis"

Pļavu iela 2, Jelgava, LV-3002

Ingrīda Lisovska

63021013, 29137168

b.svetelis@inbox.lv

Sabiedrības attīstības un izglītības centrs (SAIC)

Māras iela 3 - 27, Jelgava, LV - 3001

Edgars Jančuks 29805167

saic.centrs@gmail.com

saic.weebly.com

Zemgales tūrisma attīstības biedrība

Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

Andris Tomašūns 29555695

andris.tomasuns@vip.jelgava.lv

Biedrība "Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība "VIDE INTRA""

Filozofu iela 5, Jelgava, LV-3001

63080655; 26301941

videintra@navigator.lv

Jelgavas pilsētas baltkrievu biedrība "ĻANOK"

Sarmas iela 4, Jelgava LV-3001

Jeļena Grīsle

63022724; 27842165

Ukraiņu kultūras centrs "Džerelo"

Sarmas iela 4, Jelgava LV-3001

Bogdans Timkivs 25212401

dzerelo@inbox.lv

Biedrība "PASSWORD"

Raiņa 20, Jelgava, LV-3001

28816925

passwordkursi@inbox.lv

www.password.lv

Biedrība "Zemgales NVO Centrs"

Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001

Uldis Dūmiņš 63021910 29802373

info@zemgalei.lv

www.zemgalei.lv

Biedrība "Rotari klubs Jelgava"

Zemgales prosp. 15, Jelgava, LV-3001

Uldis Seržāns 29120066

rotary.jelgava@inbox.lv

www.rotary.lv

Jelgavas pensionāru biedrība

Pasta iela 44, Jelgava, LV-3001

Brigita Baškevica 63024428

"JCI-Latvija" Jauno uzņēmēju palātas Jelgavas nodaļa

Skolotāju iela 3, Jelgava, LV-3001

Valdis Dirnēns

v.dirnens@gmail.com

Atklātais sabiedriskais fonds "Vēja Zirdziņš"

Lielā iela 15 - 10, Jelgava, LV-3001

Alda Skrastiņa 63026728, 29420052

skrastinaalda@inbox.lv

Jelgavas Buru lidotāju centrs "Zemgales spārni"

Robežu iela 29, Jelgava, LV-3002

63025056

Jelgavas Pensionēto skolotāju klubs

Pasta iela 32, Jelgava, LV-3001

Ilga Ziemele

63025654

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija

Skolotāju iela 3, Jelgava, LV-3001

Imants Kanaška 63027404

centrs@hotmail.com

Jelgavas Zontu klubs

Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001

Ingrīda Jakušonoka

ingrida.jakusonoka@llu.lv

Jelgavas Krievu kultūras biedrība "Veče"

Uzvaras iela 12, Jelgava, LV-3001

63029139

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

63005679

www.ekoprodukti.lv

Latvijas Mednieku un makšķernieku biedrība, Jelgavas nodaļa

Vecpilsētas iela 15, Jelgava, LV-3001

 

Latvijas Neredzīgo biedrība, Jelgavas teritoriālā organizācija

Filozofu iela 5, Jelgava, LV-3001

 

Tautas palīdzības fonds

Smiļģa iela 44 -9 kab, Rīga, LV-1011

Velta Cimdiņa 27161797

iecirknis33@inbox.lv

Vecāki Jelgavai

Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kārlis Boldiševics 63012151

info@vecakijelgavai.lv

Studentu biedrība "Šalkone"

Lielā iela 1 - 113, Jelgava, LV-3001

Andris Bērziņš 26880964

s.b.salkone@gmail.com

Biedrība "ACADEMIA"

Emburgas iela 9, Jelgava, LV-3002

26624466

Aptieku savienība

Akadēmijas iela 2, Jelgava, LV-3001

63023966

Bībeles draugu līga

Mātera iela 56a, Jelgava, LV-3001

Anita Kazāka 29505536

bdl@bdl.lv

www.bdl.lv

Biedrība "Falks"

Brīvības bulv. 28 - 29, Jelgava, LV 3002

29240657

Latvijas Biškopības biedrība

Rīgas iela 67, Jelgava, LV-3004

Līga Lapiņa Lapšina

63027762; 25902500

bb@strops.lv

www.strops.lv

Stādu audzētāju biedrība

Miera iela 1, Salaspils

Andrejs Vītoliņš 25951565

stadi@inbox.lv

www.stadi.lv

Biedrība "Audeamus"

Kalnciema ceļš 47-2, Jelgava, LV-3001

63021910

Studentu pašpārvalde

Lielā iela 2-1, Jelgava, LV-3001

www.lusp.lv

Latvijas Viroterapijas asociācija

Platones iela 119, Jelgava, LV-3008

29839806

www.viroterapija.lv

Biedrība "Jelgavas policijas mednieku klubs"

Skolotāju iela 1, Jelgava, LV-3001

63026301

Latviešu studentu korporācija Ventonia

Filozofu iela 9, Jelgava, LV-3001

 

Latvijas Stājhokeja federācija

Rīgas iela 11, Jelgava, LV-3004

 

Latvijas dzīvnieku audzētāju biedrība "Mitau"

Meiju ceļš 20-37, Jelgava, LV-3007

 

Politiski represēto apvienība "Staburadze"

Uzvaras 8, Jelgava, LV-3001

63022784

Jauniešu organizācija "Do It Creative"

Dārza iela 8, Jelgava, LV-3001

63081864; 29898728

info@doitcreative.lv

Jelgavas reģiona attīstības sabiedrība

Skolotāju iela 5, jelgava, LV-3001

 

Biedrība "Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS"

Satiksmes iela 49-68, Jelgava, LV-3007

Inga Baļe 22080338

oranzais.stars@inbox.lv

www.palidziberniem.lv

Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Jelgavas nodaļa

 

Aija Pafrate 29160641

lmsa@lmsa.lv

mslapa.lv/site

Bezpajumtnieku palīdzības centrs

Raiņa iela 20, Jelgava, LV-3001

 

Biedrība "Saules skola"

Pērnavas iela 17-25, Jelgava, LV-3004

 

Noras Bumbieres Fonds

Palīdzības iela 8A, Jelgava, LV-3001

info@norabumbiere.lv

www.norabumbiere.lv

Biedrība "Diždancis"

Kooperatīva iela 10-7, Jelgava, LV-3003

 

Fonds "Atbalsts kultūrai Jelgavā"

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001

 

Jelgavas mākslinieku biedrība

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 28, Jelgava, LV-3001

 

Latvijas mūsdienu deju asociācija

Mātera iela 61-26, Jelgava, LV-3001

29559284

info@lmda.lv

www.lmda.lv

Moderno deju klubs "Kaprīze"

Sprīdīšu iela 20, Jelgava, LV-3001

Sintija Upeniece 29693911

info@kaprize.lv

www.kaprize.lv

Vizuālās un lietišķās mākslas pedagogu asociācija

Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001

Anda Stankeviča

29779920

Biedrība "Izglītības inovācijas pārneses centrs"

Kronvalda iela 23, Jelgava, LV-3004

Anna Vintere 29419351

anna.vintere@tl.lv

Biedrība ''Caritas"

Rūpniecības iela 100, Jelgava, LV-3008

20032459

info@caritas.lv

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas Latvijas nacionālā biedrība

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

 

Biedrība Boulinga attīstības centrs

Lielā iela 25-10, Jelgava, LV-3001

www.azboulings.lv

Aktivitāšu cents sievietēm "TĒMA"

Elektrības iela 5a, Jelgava, LV-3001

 

"Bērziņu dārzkopji"

Mātera iela 33-69, Jelgava, LV-3009

 

Grāmatsējumu un ādas dizaina asociācija

Dambja iela 62, Jelgava, LV-3008

 

"Izglītības atbalsta fonds"

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

"JELGAVAS JAHTKLUBS JJK"

Atmodas iela 80-49, Jelgava, LV-3007

 

Jelgavas ukraiņu biedrība "Smereka"

Stacijas iela 5B-7, Jelgava, LV-3001

 

"ML moto"

Arāju iela 12, Jelgava, LV-3003

 

Rokdarbnieku klubs "Zelta rokas"

Tirgoņu iela 5, Jelgava, LV-3001

 

"Jelgavas Hercogs"

Katoļu iela 17-112, Jelgava, LV-3001

 

Zemgales Ŗeģionālā enerģētikas aģentūra

Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3001

 

"Latvijas Sarkanais Krusts" Jelgavas nodaļa

Stacijas iela 13, Jelgava, LV-3001

 

Ozolnieku roņi

Brīvības bulv. 29, Jelgava, LV-3002

 

Latviešu strēlnieku apvienības Jelgavas nodaļa

Stacijas iela 13, Jelgava, LV-3001

 

Ģimeņu atbalsta biedrība "Atbalss cilvēkā" 

Satiksmes iela 30, Jelgava, LV-3007

 

Čigānu nacionālā kultūrbiedrība "Romanu Čačipen"

Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001

 

Jelgavas pensionāru biedrības Dienas centrs "Sadraudzība"

Dobeles 62a, Jelgava, LV-3001

 

Biedrība "Still running"

Lielā iela 25-10, Jelgava, LV-3002

27804989; 28710878

stillrunning@inbox.lv

www.stillrunning.1w.lv

"Svētes pagasta aktivitāšu centrs "Gulbīši""

Vīgriežu iela 5, Jelgava

 

Jelgavas baltkrievu biedrība "Zlata"

Pasta iela 34-62, Jelgava, LV-3001

 

Biedrība "RadDoma" 

Satiksmes 43-46, Jelgava

Ieva Hofmane 26824834

radosasdarbnicas@inbox.lv

www.radosasdarbnicas.1s.lv

"Villa Medem bērnu fonds"

Uzvaras iela 55, Jelgava, LV3007

Sintija Gribule 25970219

villa.medem@inbox.lv

Biedrība "Kultūras un mākslas centrs "NĀTRE""

T. Grothusa iela 16, Jelgava, LV3002

Dace Indrika

natre.kmc@gmail.com

mob: 20097092

www.natre.lv

www.facebook.com/KultrasUnMakslasCentrsNATRE/

Nacionālās biedrības
Nosaukums Adrese Kontaktinformācija Kontaktpersona
Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība “Romani čačipen” Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007 29672796 Haralds Didžus
Ukraiņu kultūras centrs "Džerelo" Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007 26835542 Bogdans Timkivs
Jelgavas krievu biedrība "Istok" Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007  63020787, 29592258 Sņežana Zenovjeva 
Jelgavas ebreju biedrība Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007  63022402, 28353254 Lidija Ribkina
Jelgavas Krievu kultūras biedrība „Veče” Uzvaras iela 12, Jelgava, LV-3001 63029139, 29694194 Valērijs Buhvalovs
Latvijas Poļu Savienības Jelgavas nodaļa Māras iela 1-77, Jelgava, LV-3001 63021080 Marija Kudrjavceva
Jelgavas baltkrievu biedrība „Ļanok" Sarmas iela 4, Jelgava LV-3001 27842165 Jeļena Grīsle
Jelgavas lietuviešu biedrība "Vītis" Saldus iela 8, Jelgava, LV-3007 63045086, 26338777 Aļģimants Burba