16.5 °C, 2.4 m/s, 94.2 %

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un 4C, Jelgavā

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un 4C, Jelgavā

Apstiprināts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022.gada 6.decembra lēmumu Nr.2-2-26.3/5777 “Detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un Žagaru ceļā 4C, Jelgavā apstiprināšana”.

 

Detālplānojuma materiāli un dokumentācija par izstrādi pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ŠEIT