27 °C, 1.6 m/s, 77.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPasākumiAizvadīts seminārs “Klimatneitralitāte, ilgtspēja, risinājumi”
Aizvadīts seminārs “Klimatneitralitāte, ilgtspēja, risinājumi”
03/11/2023

2. novembrī Zemgales reģiona kompetenču centrā sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia” notika seminārs “Klimatneitralitāte, ilgtspēja, risinājumi”, kurā uzņēmēji tika informēti par aktualitātēm energoefektivitātes jautājumos.

Pasākumu atklāja Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot katra iedzīvotāja atbildību klimatneitralitātes veicināšanā un iezīmējot Jelgavas valstspilsētas veiktos pasākumus šī mērķa sasniegšanā, tostarp darbu pie atkritumu apsaimniekošanas un energoefektivitātes uzlabošanas.

SIA “Bureau Veritas Latvia” klientu menedžeris Māris Lācis dalījās informācijā par uzņēmuma darbu testēšanas, inspekciju un sertifikācijas pakalpojumu sniegšanā, apkopojot plašu piedāvāto pakalpojumu spektru.

Sertifikācijas nodaļas vadītājs Andrejs Boka iepazīstināja ar jēdziena “ilgtspējība” būtību un aktuālākajām tendencēm Eiropā un pasaulē energoefektivitātes jomā. Tāpat klātesošie tika informēti par Eiropas Komisijas izstrādes procesā esošo Zaļuma norāžu direktīvu, kas paredzētu jaunus noteikumus, kas attiecas uz zaļo apgalvojumu patiesumu, precizitāti un salīdzināmību. Tika aplūkoti jautājumi par enerģijas izcelsmes apliecinājumiem, energoefektivitātes standartu, emisiju avotu identificēšanu, CO2 aprēķinu verifikāciju, zaļo elektroenerģiju, nulles emisiju, oglekļa emisiju robežkontroles mehānismu (CBAM), uzņēmuma vides, sociālās atbildības un pārvaldības praksi (ESG).

Īpaši tika akcentēts fakts, ka datu apkopošana un ziņošana par uzņēmuma energoefektivitāti, enerģijas patēriņu un radīto oglekļa dioksīda izmešu daudzumu ir atbildīgs un tālredzīgs veids, kā pārvaldīt procesus uzņēmumā, virzoties uz ilgtspējīgu uzņēmuma darbību. Andrejs Boka uzsvēra: “Mērķis nav kavēt ražošanas procesus, bet gan turpināt ražošanu, patērējot relatīvi mazāku enerģijas daudzumu.”

Lelde Matuko, SIA “Bureau Veritas Latvia” Rūpniecības nodaļas klientu menedžere, aicināja izvērtēt, kāpēc uzņēmumiem ir svarīgi domāt par klimatneitralitāti, vienlaikus informējot, ka Eiropas Savienība ir sākusi globālu cīņu pret klimata izmaiņām, līdz 2030. gadam paredzot samazināt emisijas vismaz par 55 % , savukārt līdz 2050. gadam padarīt ES klimatneitrālu un sasniegt oglekļa nulles emisiju. Ceļā uz šo mērķi notiek gatavošanās ilgtspējas ziņojuma ieviešanai, šobrīd aicinot uzņēmumus izstrādāt un ieviest ilgtspējas stratēģiju. Tāpat tika gūts ieskats CO2 aprēķinu veikšanā un EPD produktu vides deklarācijas izveidē.

Semināra dalībnieki iesaistījās diskusijā un uzdeva sev interesējošus jautājumus saistībā ar savu pārstāvēto uzņēmumu iesaisti ilgtspējas jautājumu risināšanā, vienlaikus gūstot praktiskus ieteikumus no pieaicinātajiem profesionāļiem.