-2.1 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība

Sākumlapa Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība

2023. gada 31. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Jelgavas digitālais centrs parakstīja sadarbības līgumu par iesaistīšanos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” aktivitāšu īstenošanā.

Sadarbības līgums paredz Jelgavas digitālā centra iesaistīšanos sekojošu aktivitāšu īstenošanā:

  1. AVIS 2.kārtas programmatūras attīstības biznesa vajadzību definēšana Projekta laikā.
  2. Dalība AVIS 2.kārtas programmatūras izstrādes darba grupā, sniedzot priekšlikumus par nepieciešamajiem sistēmas programmatūras uzlabojumiem / pilnveidojumiem, kā arī priekšlikumu sniegšana VARAM par nepieciešamajiem grozījumiem AVIS izstrādes tehniskajā specifikācijā un / vai darba uzdevumā.
  3. AVIS 2.kārtas veiktspējas prasību definēšana.
  4. Atbalsta sniegšana AVIS kārtas programmatūras ieviešanai produktīvajā darbībā.
  5. AVIS 2.kārtas programmatūras akcepttestēšana (funkcionalitāte, saskarnes, veiktspēja, u.c.) un akcepttestēšanas rezultātu pārskata sagatavošana un iesniegšana VARAM.
  6. AVIS sistēmas administratora funkciju pildīšana Projekta īstenošanas laikā.
  7. AVIS lietotāju loka paplašināšana projekta īstenošanas laikā, organizējot un vadot vismaz 5 (piecus) pasākumus potenciālajiem AVIS sistēmas lietotājiem (piemēram, atvieglojumu devējiem – pašvaldībām).
  8. Atbalsta sniegšana jauniem AVIS sistēmas lietotājiem, uzsākot integrāciju ar AVIS sistēmu, jauno sistēmas lietotāju konsultēšana par veicamajām darbībām sistēmas lietošanas uzsākšanai.
  9. Lietotāju atbalsta zvanu centra izveidošana un darbības nodrošināšana projekta īstenošanas laikā, tostarp izveidojot AVIS atbalsta centra tālruņa nr.

Aktivitāšu īstenošanai pieškirtais finansējums:  270 200,00 euro.

Plānotais līguma izpildes laiks: 31.08.2023. – 13.12.2023.

Kontaktpersona

Mārīte Ieviņa, 63084461

Jelgavas digitālais centrs

Projektu vadības nodaļa

 

Semināri par Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas ieviešanu

No 24. novembra līdz 7. decembrim piecās Latvijas pašvaldībās notiks informatīvi semināri pašvaldību pārstāvjiem par Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) ieviešanu pašvaldībās.

Līdz šim valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšana un uzskaite bijusi katras atbildīgās institūcijas kompetencē un tam izmantoti dažādi risinājumi. Taču jautājums par atvieglojumu uzskaiti, dažādu informatīvo sistēmu un reģistru apkopošanu, lai iegūtu pilnīgus datus gan vienas pašvaldības, gan valsts kontekstā, bijis aktuāls vienmēr.

Ieviešot valstī AVIS, tiks nodrošināts, ka visi valsts un pašvaldību piešķirtie atvieglojumi tiks uzskaitīti un administrēti vienā digitālajā platformā. Lielākais ieguvums no vienotas piešķirto atvieglojumu pārvaldības būs – vēl precīzāka datu uzskaite, iespēja analizēt piešķirtos atvieglojumus ne tikai savas pašvaldības, bet arī reģiona un valsts mērogā. Tāpat tiks nodrošināta iespēja iedzīvotājiem portālā Latvija.lv sekot līdzi personai piešķirtajiem atvieglojumiem, tā procesu padarot caurskatāmu un stiprinot sabiedrības uzticamību valsts un pašvaldību institūcijām.

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums nosaka, ka no 2024. gada 1. novembra “atvieglojuma devējam, kas no valsts vai pašvaldības budžeta piešķir vai administrē atvieglojumu, kā arī atvieglojuma pakalpojumu sniedzējam” AVIS lietošana ir obligāta.

Informatīvajos semināros pašvaldību pārstāvji varēs gūt atbildes uz jautājumiem – kā norit darbs pie AVIS pilnveidošanas; kā uzsākt AVIS ieviešanu savā pašvaldībā; kā notiks informatīvās sistēmas administrēšana; kādi ieguvumi no AVIS būs pašvaldībām, iedzīvotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Informatīvos seminārus organizē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas digitālais centrs” projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 „Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” ietvaros.

Semināri klātienē notiks 24. novembrī – Liepājā, 1. decembrī – Mārupē; 4. decembrī – Daugavpilī; 5. decembrī – Jelgavā; 7. decembrī – Valmierā. Katram semināram tiks nodrošināta tiešraide, ko varēs skatīt Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļvietnē www.lps.lv. sadaļaļā “Tiešraide, Videoarhīvs – Tiešraide”

Par projektu:

Projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 „Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” virsmērķis ir nodrošināt komersantiem iespēju izmantot valsts pakalpojumu digitālo infrastruktūru atvieglojumu pārvaldībai un informācijas attēlošanai klientiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pilnveidot valsts un pašvaldību atvieglojumu pārvaldības procesus, kā arī attīstīt valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla tehniskās spējas, digitalizējot publisko pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalsta sniegšanu attālināti. Finansējuma saņēmējs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra; projekta partneri: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ventspils pilsētas dome, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Tiešraides ieraksts no Liepājas (24.11.2023.): AVIS informatīvais seminārs Liepājā 24.novembrī – YouTube

Tiešraides ieraksts no Mārupes (01.12.2023.): AVIS informatīvais seminārs Mārupē 1. decembrī – YouTube

Tiešraides ieraksts no Daugavpils (04.12.2023.): AVIS informatīvais seminārs 4. decembrī – YouTube

Tiešraides ieraksts no Jelgavas (05.12.2023.): AVIS informatīvais seminārs Jelgavā 5. decembrī – YouTube