17 °C, 1 m/s, 88.9 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaAtbalstīts 4. vidusskolas piebūves projekts
Atbalstīts 4. vidusskolas piebūves projekts
30/07/2008

«Jelgavas pašvaldība plāno intensīvi strādāt, lai līdz nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanai valsts mērķdotācijas saņemtu vairāk nekā viens ar pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanu un attīstību saistītais projekta pieteikums. Tāpat ir svarīgi, lai pieaugtu kopējais pašvaldībām piešķirto investīciju apjoms,» – uzsver domes priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne.

Anna Afanasjeva

«Jelgavas pašvaldība plāno intensīvi
strādāt, lai līdz nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanai valsts
mērķdotācijas saņemtu vairāk nekā viens ar pilsētas izglītības
iestāžu infrastruktūras atjaunošanu un attīstību saistītais
projekta pieteikums. Tāpat ir svarīgi, lai pieaugtu kopējais
pašvaldībām piešķirto investīciju apjoms,» – uzsver domes
priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne.

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)
publiskojusi informāciju par pabeigto projektu vērtēšanu
mērķdotāciju piešķiršanai pašvaldību investīcijām infrastruktūras
sakārtošanai un attīstībai nākamajā gadā. No pieciem ar izglītības
iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanu un renovāciju
saistītajiem Jelgavas iesniegtajiem pieteikumiem pēc pašreizējā
vērtējuma atbalstu 960 828 latu apmērā saņems 4. vidusskolas
piebūves projekts. Pārējo izglītības iestāžu – 3. pamatskolas, 6.
vidusskolas, 1. sanatorijas internātpamatskolas un 4. pamatskolas –
energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas projekti
saņēmuši zemāku vērtējumu un atbalstāmo klāstā nav iekļauti. Šo
izglītības iestāžu sakārtošanai pašvaldība nākamgad vēlējās saņemt
989 100 latu atbalstu. Finansiāli ietilpīgāka ir 1. sanatorijas
internātpamatskolas renovācija – divos gados tās sakārtošanā
paredzēts ieguldīt vairāk kā 600 000 latu.

Lai gan publiskotie dati ir tikai sākotnējā
informācija un līdz valsts budžeta apstiprināšanai situācija var
mainīties, tomēr tas ir nopietns signāls par iespējamo gala lēmumu.
Mūsu pašvaldība, kā stāsta domes priekšsēdētāja vietniece
I.Škutāne, jau pārrunājusi nepieciešamību noskaidrot situāciju par
atbalstīto sarakstā neiekļauto projektu vērtēšanas rezultātiem.
Šajā nolūkā plānots tikties ar VRAA, kā arī Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministriju un Izglītības un zinātnes
ministriju, kuru vērtējums ietekmējis ieceru turpmāko virzību.

Tāpat jelgavnieki sadarbībā ar citām
pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību centīšoties ietekmēt
vispārējo situāciju, lai līdz valsts budžeta apstiprināšanai
valdība pašvaldību investīcijām atvēlētu lielāku līdzekļu
apjomu.

Valstī kopumā VRAA no saņemtajiem 327
pašvaldību projektu pieteikumiem investīciju saņemšanai pašlaik
apstiprināti 75. Pašvaldības vēlējušās saņemt mērķdotācijas vairāk
kā 91,5 miljonu latu apmērā, bet pašlaik atbalstīto projektu apjoms
nedaudz pārsniedz 20,8 miljonus latu. No saņemtajiem pieteikumiem
70 procenti saistīti ar izglītības iestāžu infrastruktūras
atjaunošanu vai attīstību. Pēc tam seko kultūras iestāžu
infrastruktūras sakārtošana un kultūrvēsturisko pieminekļu
saglabāšana.