8.9 °C, 8.1 m/s, 64.5 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaNVA aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai
NVA aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai
02/01/2020

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 15. janvārim pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» pasākumā «Apmācība pie darba devēja». Tā ir iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma vidē.

NVA informē, ka praktisko apmācību ir
iespējams organizēt profesionālās kompetences apgūšanai, kas
atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa
profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē
nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Praktiskās apmācības īstenošanai var
pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības
vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības
iestādes un izglītības iestādes. Lai saņemtu atbalstu praktiskajai
apmācībai, darba devējam ir jāpiedāvā nodarbinātība no jauna
izveidotā darba vietā vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus
mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Savukārt pēc
apmācības pabeigšanas darba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam
iespēja vismaz trīs mēnešus turpināt darba tiesiskās
attiecības.

Lai pieteiktos, darba devējam jāaizpilda
pieteikuma forma, kas atrodama
NVA mājaslapā
, un jāpievieno prasītā
informācija. Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa
pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota
praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama
NVA mājaslapā.

NVA filiālēs līdz 15. janvārim pieņems darba
devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu
īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts
un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās
apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs
darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties
bezdarbnieku atlasē apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās
apmācības īstenošanu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta
«Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» pasākumu «Apmācība pie darba
devēja», tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA mājaslapas
www.nva.gov.lv sadaļā «Darba devējiem».

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva