15.2 °C, 2.9 m/s, 73.3 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaNVA piedāvā jaunas atbalsta programmas bezdarba mazināšanai
NVA piedāvā jaunas atbalsta programmas bezdarba mazināšanai
26/05/2011

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica tikās ar Jelgavas un tuvējo novadu darba devējiem, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar aģentūras piedāvātajiem nodarbinātības veicināšanas atbalsta pasākumiem. Viņa uzsver, ka aģentūras galvenās mērķgrupas ir ilgstošie bezdarbnieki un jaunieši, kuri darba tirgū neiekļaujas galvenokārt prakses trūkuma dēļ.

Ilze Knusle-Jankevica

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba
Paševica tikās ar Jelgavas un tuvējo novadu darba devējiem,
pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai
iepazīstinātu ar aģentūras piedāvātajiem nodarbinātības
veicināšanas atbalsta pasākumiem. Viņa uzsver, ka aģentūras
galvenās mērķgrupas ir ilgstošie bezdarbnieki un jaunieši, kuri
darba tirgū neiekļaujas galvenokārt prakses trūkuma
dēļ.

Pēc NVA datiem, Jelgavā reģistrētais bezdarba līmenis aprīlī ir
10,6 procenti – viens no zemākajiem valstī. Tomēr valstī kopumā
šobrīd bez darba ir vairāk nekā 150 tūkstoši cilvēku darbspējas
vecumā. «Nupat ir pārspēti pat lielākie bezdarba rekordi, kas tika
reģistrēti 1999. gada aprīlī – tad bez darba bija 121 tūkstotis,
bet tagad jau vairāk nekā 150,» tā B.Paševica. Pēc ES datiem,
šobrīd Latvijā ir trešais lielākais bezdarba rādītājs savienībā un
aiz mums ir tikai Lietuva un Spānija. «Jāņem vērā, ka šie dati ir
par reģistrēto bezdarbu valstī, bet ir jau arī slēptais, jo ne visi
cilvēki, kam nav patstāvīga darba, piereģistrējas aģentūrā,» norāda
NVA vadītāja.  

NVA mērķgrupas ir divas – ilgstošie bezdarbnieki, kuru skaits
gada laikā dubultojies un šobrīd sasniedzis 65 000, un
jaunieši. Lai veicinātu šo personu nodarbinātību, tiek īstenotas
vairākas atbalsta programmas. Viena no populārākajām ir tā sauktie
simtlatnieki, tomēr, kā norāda B.Paševica, lielai daļai šo cilvēku
ir problēmas ar atkarības vielām, kuru dēļ viņi nespēj ilgstoši
atrast darbu. Šī programma noslēgsies 31. decembrī, tomēr no 1.
jūlija mainīsies arī stipendijas apmērs – gada otrajā pusē
stipendiāti 100 latu vietā saņems 80. Klātesošos interesēja, vai šo
programmu plānots pagarināt. «Šobrīd ministrija strādā pie jaunas
programmas, kas varētu būt līdzīga savulaik algoto pagaidu darbu
programmai. Ir plānots likt uzsvaru uz fizisku, smagu darbu, par
kuru persona saņems gan noteikto algu, gan sociālās iemaksas, bet
maksimālais iesaistīšanās laiks varētu būt trīs mēneši,» tā
B.Paševica, paskaidrojot, ka fiziski smags darbs tāpēc, lai
personas nebūtu ieinteresētas «sēdēt» programmā, bet stāties darbā,
ja ir tāda iespēja. Līdz šim dalību projektā uzsākuši 97 840
bezdarbnieki (Jelgavā – 1939), bet vēl 40 245, tostarp 2245
Jelgavā, gaida rindā. NVA dati liecina, ka apmēram 10 procenti no
stipendiātiem iekārtojušies darbā, lielākoties saistītā ar sociālo
aprūpi.

Arī jauniešiem tiek piedāvāta speciāla atbalsta programma «Darba
vieta jaunietim». Tās mērķis ir veicināt jauniešu vecumā no 18 līdz
24 gadiem nodarbinātību, dotējot darba vietas izveidošanu,
teorētisku un praktisku apmācību pie darba devēja. Pasākumā var
piedalīties komersanti (izņemot izglītības un ārstniecības
iestādes), pašnodarbinātie un biedrības vai nodibinājumi (izņemot
politiskās partijas). Darba devējiem jānodrošina no jauna izveidota
darba vieta līdz deviņiem mēnešiem; darba līgums ar pasākumā
iesaistīto. NVA savukārt piedāvā darba algas dotāciju jaunietim 100
latu apmērā par pilnu darba laiku pirmos sešus mēnešus un 50 latu
turpmākos trīs mēnešus. Tomēr gan NVA vadītāja, gan darba devēji
pret šo proegrammu izturas piesardzīgi. Darba devēji, kuriem ir
pieredze darbā ar jauniešiem, norāda, ka viņi lielākoties neprot un
negrib strādāt, mācīties. To apstiprina arī B.Paševica – šobrīd
interesi par šādu iespēju izrādījuši vien 400 jaunieši visā
valstī.

Tāpat šobrīd NVA filiālēs sākta apmācību kuponu izsniegšana
bezdarbniekiem. 2010. gadā pasākumā tika iesaistīti 690
bezdarbnieki, no tiem 21 Jelgavā. Jelgavnieki studē šādās augstākās
izglītības mācību iestādēs: Latvijas Lauksaimniecības universitātē
(6), Biznesa augstskolā «Turība» (3), Latvijas Universitātē (2),
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (2) Vadības un sociālā
darba augstskolā «Attīstība» (1), Ekonomikas un kultūras augstskolā
(1), Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (1), Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā (1), Baltijas Psiholoģijas un
menedžmenta augstskolā (1), Latvijas Kristīgajā akadēmijā (1),
Grāmatvedības un finanšu koledžā (1), Latvijas Biznesa koledžā (1).
Divi bezdarbnieki augstskolu jau beiguši, septiņi no pasākumā
iesaistītajiem iekārtojušies darbā.

Foto: Ivars Veiliņš

 

Simtlatnieku programma:

Pašvaldība

2011.g. (I-V) apstiprinātas praktizēšanas
vietas

Praktizēšanas darbos
iesaistīto bezdarbnieku (dalību) skaits (līdz
23.05.2011.)

Šobrīd pasākumā
atrodas
(dati uz 23.05.2011.)

Jelgavas
novads

315

1801

335

Ozolnieku
novads

50

260

63

Jelgavas
pilsēta

190

1662

277

Kopā:

555

3723

675

 

Jelgavas bezdarbnieki par kuponiem mācās:

Studiju programma/joma

Pasākumā
iesaistīto Jelgavas filiāles bezdarbnieku 
skaits

Uzņēmējdarbības vadība

5

Grāmatvedība un audits

5

Pārtikas
higiēna

3

Sociālais
darbs

3

Projekta
vadība

2

Tūrisma
stratēģiskā vadība

1

Pedagoģija

1

Lauksaimniecības enerģētika

1