23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola

Adrese: Raiņa iela 1, Jelgava, LV – 3001

Direktors: Māris Lindenbaums

E-pasts: peldsk@sports.jelgava.lv

Kontakttālrunis

63025243

Izglītojamo skaits

Profesionālās ievirzes grupās – 227

Interešu izglītības grupās – 292

Izglītības programmas

Peldēšana (20V813001, 30V813001)

Interešu izglītība

1. Sporta interešu izglītības programma (59 stundas):
1.1. „Peldēšana 1.-4. klasei” – 59 stundas