18.4 °C, 3 m/s, 59.4 %

Jelgavas 4.sākumskola

Jelgavas 4.sākumskola

4ssk.jpg

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34, Jelgava, LV-3001

Direktore: Agita Lundberga

E-pasts: 4ssk@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: www.j4ssk.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63022236

Direktors: 63024449

Direktora vietnieki: 63021516

Jelgavas 4. sākumskola (j4ssk.lv)

Izglītojamo skaits

1.-6. klase

Izglītojamo skaits 1025

Izglītības programmas

Pamatizglītības pirmā posma programma (programmas kods 11011111)

Speciālās pamatizglītības pirmā posma programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 11015611)

Jelgavas 4. sākumskola (j4ssk.lv)

 

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (40 stundas):
1.1. Dejošana:
1.1.1. „Tautas deju kolektīvs” – 8 stundas
1.1.2. „Pavadījums tautas deju kolektīvam” – 4 stundas

1.2. Dziedāšana:
1.2.1. „2. – 4. klašu koris” – 6 stundas
1.2.2. „Meiteņu ansamblis „Gundega”” – 2 stundas

1.3. Muzicēšana:
1.3.1. “Ritma pulciņš “Sitaminstrumentu spēle”” – 8 stundas

1.4. Teātra māksla:
1.4.1. „Teātra māksla” – 9 stundas

1.5. Vizuālā un lietišķā māksla:
1.5.1. „Radošais dizains” – 3 stundas

2. Vides programma (6 stundas):
2.1. „Pētniecisko prasmju attīstīšana” – 6 stundas

3. Sporta interešu izglītības programma (41 stundas):
3.1. „Minibasketbols” – 7 stundas
3.2. „Florbols” – 4 stundas
3.3. „Badmintons” – 2 stundas
3.4. „Vispusīgā fiziskā sagatavotība” – 2 stundas
3.5. „Šahs” – 20 stundas
3.6. „Sporta deju pamati” – 6 stundas

4. Tehniskās jaunrades programma (11 stundas):
4.1. „Datorika” – 11 stundas

5. Citu jomu programma (22 stundas):
5.1. „Barboleta” – 6 stundas
5.2. „Jauno satiksmes dalībnieku nodarbības “Zebra”” – 2 stundas
5.3. “Drošības programma “Džimba”” – 6 stundas
5.4. “Matemātisko spēju attīstīšana” – 5 stundas
5.5. „Ritms un kustība” – 3 stundas

Jelgavas 4. sākumskola (j4ssk.lv)