3.9 °C, 5.4 m/s, 92 %

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs

Adrese: Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004

Direktore: Dace Ekša

E-pasts: jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: http://jpskvaldeka.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029514

Direktors: 24556760

Direktora vietnieki: 63029794, 29921471

Kontakti – Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs (jpskvaldeka.lv)

Izglītojamo skaits

1.-9.klase

150 izglītojamie

5 un 6 gadīgie

10 izglītojamie

Izglītības programmas

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015821)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015921)

SKM_C36823070309140 (jpskvaldeka.lv)

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (14 stundas):
1.1. Dejošana:
1.1.1. “Biodanza – dzīves deju nodarbības” – 6 stundas
1.1.2. “Ritmika un deju kustības plastika” – 8 stundas

2. Sporta interešu izglītības programma (5 stundas):
2.1. „Pielāgotās fiziskās aktivitātes” – 5 stundas

3. Tehniskās jaunrades programma (2 stundas):
3.1. „Modelēšana un izstrādājumu izgatavošana ar 3D” – 2 stundas

Interešu izglītība un fakultatīvās nodarbības – Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs (jpskvaldeka.lv)