3.5 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

Jelgavas Pārlielupes pamatskola

Jelgavas Pārlielupes pamatskola

IMG-20211104-WA0021 (1).jpg

Adrese: Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004

Direktore: Ilze Arbidane

E-pasts: jppsk@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: https://jppsk.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63027467

Direktors: 63020275

Direktora vietnieki: 63012277, 63012278

Kontakti (jppsk.lv)

Izglītojamo skaits

1.-9.klase

615 izglītojamie

5 un 6 gadīgie

48 izglītojamie

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)

Pamatizglītības mazākumtautību programma (programmas kods 21011121)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015621)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)

NOLIKUMS_1.pdf (jppsk.lv)

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (19,278 stundas):
1.1. Dejošana:
1.1.1. „Ritmika un deju soļi” – 4,284 stundas,
1.1.2. „Mūsdienu dejas”- 6,426 stundas

1.2. Teātra māksla:
1.2.1. „Teātris” – 3.213 stundas
1.2.2. „Improvizāciju teātris” – 3,213 stundas

1.3. Vizuālā un lietišķā māksla:
1.3.1. „Mīļlietu darbnīca” – 2,142 stundas

2. Radošās industrijas programma (4,107 stunda):
2.1. ,, Pirmie soļi datorikā” – 4,107 stunda

3. Sporta interešu izglītības programma (15,529 stundas):
3.1. „Peldēšana” – 5,355 stundas
3.2. „Vispārējā fiziskā sagatavotība” – 2,149 stundas
3.3. „Florbols”– 3,213 stundas
3.4. „Netradicionālie sporta veidi” – 2,67 stundas
3.5. „Volejbols”– 2,142 stundas

4. Tehniskās jaunrades programma (2,142 stunda):
4.1. ,,Lego pasaule” – 2,142 stunda

5. Citu jomu programmas (9,655stundas):
5.1. „Angļu valodas klubiņš” – 4,284 stundas
5.2. „Latviešu valodas klubiņš” – 2,142 stundas
5.3. „ Mazākumtautību valoda un kultūrvēsture” – 3,229 stundas

Interešu izglītība (jppsk.lv)