23.4 °C, 2.3 m/s, 73.6 %

Pirmsskolas izglītības iestāde “Kamolītis”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Kamolītis”

20160923_081312.jpg

Adrese: Meiju ceļš 31, Jelgava, LV – 3007

Vadītāja: Anita Bērziņa

E-pasts: kamolitis@izglitiba.jelgava.lv

 

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63045540

 

Izglītojamo skaits

233 izglītojamie (11 grupas)

 

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611 )

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no pusotra (1,5) gada vecuma.

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums

Grozījumi nolikumā