18.7 °C, 3 m/s, 93.1 %

Jelgavas Amatu vidusskola

Jelgavas Amatu vidusskola

amatu_2019.JPG

Adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001

Direktore: Edīte Bišere

E-pasts: avsk@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: www.javs.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63026175

Direktors: 63020305

Direktora vietnieki: 63022610

Jelgavas Amatu vidusskola / Par skolu / Skolas kolektīvs (javs.lv)

Izglītojamo skaits

7.-12.klase

149 izglītojamie

1.-4.kurss

473 izglītojamie

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)

Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016013)

Metālapstrāde – Montāžas darbu atslēdznieks** (programmas kods 22521011)

Metālapstrāde – Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs (programmas kods 33521011)

Metālapstrāde – Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs* (programmas kods 30T521011)

Ēdināšanas pakalpojumi – Virtuves darbinieks*** (programmas kods 22811021)

Ēdināšanas pakalpojumi – Konditors (programmas kods 33811021)

Ēdināšanas pakalpojumi – Pavārs (programmas kods 33811021)

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija – Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (programmas kods 33542021)

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija – Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists* (programmas kods 35b542021)

Frizieru pakalpojumi – Frizieris (programmas kods 32815021)

Komerczinības – Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (programmas kods 33341021)

Dekoratīvā kosmētika – Vizāžists* (programmas kods 35a815011)

*pēc 12.klases
**pēc 7.klases
***pēc 8.klases

Jelgavas Amatu vidusskola / Specialitātes (javs.lv)

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (5 stundas):
1.1. Dziedāšana:
1.1.1. „Vokālais ansamblis” – 4 stundas

1.2. Teātra māksla:
1.2.1. „Skolas teātris” – 2 stundas

2. Sporta interešu izglītības programma (4 stundas):
2.1. „Sporta spēļu aktivitātes” – 4 stundas

3. Tehniskās jaunrades programma (2 stundas):
3.1. „Metāla dizains” – 2 stundas

4. Citu jomu programmas (6 stundas):
4.1. „Franču valoda” – 2 stundas
4.2. „Itāļu valoda” – 2 stundas
4.3. „Vizāžista darba pamati tērpu stila veidošanā” – 2 stundas

Jelgavas Amatu vidusskola / Skolas dzīve / Interešu izglītība (javs.lv)