20 °C, 3 m/s, 48 %

Jelgavas 4.vidusskola

Jelgavas 4.vidusskola

4_vsk.jpg

Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004

Direktors: Agris Celms

E-pasts: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029555

Direktors: 63010352

Direktora vietnieki : 63012595, 63012590, 63028818

Administrācija (jelgava.lv)

Izglītojamo skaits

1.-12.klase

1246 izglītojamie

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)

Pamatizglītības programma (programmas kods 21017111)

Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)

Skolas dokumenti (jelgava.lv)

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (131,25 stundas):
1.1. Muzicēšana:
1.1.1. „Pūtēju orķestris „Rota”” – 8,571 stundas
1.1.2. „Jaunāko klašu pūtēju orķestris” – 3,75 stundas
1.1.3. ,,Vokāli instrumentālais ansamblis” – 4,821 stundas
1.1.4. ,,Saksofonu ansamblis” – 3,75 stundas
1.1.5. ,,Zvanu ansamblis” – 4,821 stundas

1.2. Dziedāšana:
1.2.1. ,,Vokālā studija” – 13,363 stundas
1.2.2. „Meiteņu koris „Spīgo”” – 26,786 stundas
1.2.3. „Meiteņu koris „Spīgo studija”” – 16,03 stundas
1.2.4. Zēnu koris „Spīguņi”” – 15 stundas
1.2.5. „Meiteņu koris „Spīgmeitiņas”” – 15 stundas
1.2.6. „Vīru koris „Kārkli pelēki zied”” – 7,5 stundas
1.2.7. ,,Mūzikas pulciņš” – 2,143 stundas

1.3. Dejošana:
1.3.1. ,,Defile” – 2,679 stundas

1.4. Vizuālā un lietišķā māksla:
1.4.1. ,,Radošā darbnīca” – 4,286 stundas
1.4.2. ,,Burvju nūjiņas (3D pildspalvas)” – 2,679 stundas

2. Sporta interešu izglītības programma (15 stundas):
2.1. ,,Sporta pulciņš” – 2,143 stundas
2.2. ,,Bērnu vieglatlētika” – 2,143 stundas
2.3. ,,Florbols” – 4,286 stundas
2.4. ,,Volejbols” – 1,071 stundas
2.5. ,,Tautas bumba” – 2,143 stundas
2.6. ,,Badmintons” – 2,143 stundas
2.7. ,,Krosmintons” – 1,071 stunda

3. Vides interešu programma (2,679 stundas):
3.1. „Eko skola” – 2,679 stundas

4. Vides interešu programma (4,286 stundas):
4.1. „Datorika” – 4,286 stundas

5. Citu jomu programmas (12,321 stundas):
5.1. „Skolas TV”- 2,143 stundas
5.2. „Jaunie satiksmes dalībnieki”- 1,607 stundas
5.3. „Skolēnu mācību uzņēmumi”- 3,214 stundas
5.4. „Šahs”- 5,357 stundas

 

Interešu izglītība (jelgava.lv)