2.8 °C, 5 m/s, 89.6 %

Jelgavas 5.vidusskola

Jelgavas 5.vidusskola

5_vsk.jpg

Adrese: Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001

Direktore: Ella Šakurova

E-pasts: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: http://www.j5vsk.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63026073

Direktors: 63026073

Direktora vietnieki: 63025363

Kontaktinformācija (j5vsk.lv)

Izglītojamo skaits

1.-12.klase

658 izglītojamie

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)

Pamatizglītības mazākumtautību programma (programmas kods 21011121)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015621)

Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)

Izglītiības programmas (j5vsk.lv)

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (22 stundas):
1.1. Teātra māksla:
1.1.1. „Teātra ABC” – 5 stundas
1.1.2. Teātra studija „Čaika” – 5 stundas

1.2. Tradicionālā kultūra/folklora :
1.2.1. „Valodu studija I” – 4 stundas
1.2.2. „Valodu studija II” – 2 stundas

1.3. Dziedāšana:
1.3.1. „Ansamblis “Do-mi-sol” – 6 stundas

2. Radošās industrijas programma (4 stundas):
2.1. „Dizaina pamati” – 4 stundas.

3. Sporta interešu izglītības programma (8 stundas):
3.1. „Volejbols” – 6 stundas
3.2. „Basketbols” – 2 stundas

4. Tehniskās jaunrades programma (18 stundas):
4.1. „Kokapstrāde” – 4 stundas
4.2. „Robotika” – 8 stundas
4.3. „Programmēšana” – 2 stundas
4.4. „Fizmix” – 4 stundas

5. Vides programma (5 stundas):
5.1. „Ekoskola” – 5 stundas

6. Citu jomu programmas (3 stundas):
6.1. Studija „Pasaku pasaule”- 3 stundas

inter.pdf (j5vsk.lv)