2.8 °C, 5 m/s, 89.6 %

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

spidola_sarmas.jpg

Adrese: Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001

Direktore: Ilze Vilkārse

E-pasts: svg@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: www.jsg.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029212

Direktors: 63029212

Direktora vietnieki: 63029211

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (jsg.lv)

Izglītojamo skaits

7.-12.klase

548 izglītojamie

Izglītības programmas

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma  (programmas kods 23011111)

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma (starptautiskais bakalaurāts) (programmas kods 23017111)

Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (jsg.lv)

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (24 stundas):
1.1. Dziedāšana:
1.1.1. „Koris” – 7 stundas
1.1.2. „Ansamblis” – 4 stundas

1.2. Vizuālā un lietišķā māksla:
1.2.1. „Mākslas studija” – 3 stundas
1.2.2. „Tekstila dizains” – 3 stundas

1.3. Teātra māksla:
1.3.1. „Spīdolēni” – 7 stundas

2. Sporta interešu izglītības programma (7 stundas):
2.1. „Volejbols” – 4 stundas
2.2. “Komandu sports” – 3 stundas

3. Citu jomu programmas (4 stundas):
3.1. „Erudītu klubs” – 2 stundas
3.2. „Debašu klubs” – 2 stundas

4. Tehniskās jaunrades programma (7 stundas):
4.1. „Robotika” – 3 stundas
4.2. „Mediju klubs” – 4 stundas

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (jsg.lv)