15.3 °C, 1.3 m/s, 83.4 %

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas Valsts ģimnāzija

jvg2019.JPG

Adrese: Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001

Direktore: Inese Bandeniece

E-pasts: vgim@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: www.vgim.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Direktore: 63023373

Direktores vietnieki: 63007755

Darbinieki – Jelgavas Valsts ģimnāzija

Izglītojamo skaits

7.-12.klase

825 izglītojamie

Izglītības programmas

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma (programmas kods 23011111)

Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)

Izglītības programmas – Jelgavas Valsts ģimnāzija

 

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (25 stundas):
1.1. Dziedāšana:
1.1.1. „Koris „Skali””– 11 stundas
1.1.2. „Instrumentālais ansamblis” – 8 stundas

1.2. Teātra māksla:
1.2.1. „Teātra studija” – 6 stundas

2. Sporta interešu izglītības programma (4 stundas):
2.1. „Vieglatlētikas pulciņš” – 2 stundas
2.2. „Volejbola pulciņš”- 2 stundas

3. Tehniskās jaunrades programma (2 stundas):
3.1. „Tehniskā jaunrade” – 2 stundas,

4. Citu jomu programmas (9 stundas):
4.1. „Politikas klubs” – 2 stundas,
4.2. „Debašu pulciņš” – 2 stundas,
4.3. „Radošo darbu studija” – 5 stundas.

Interešu izglītība (pulciņi) – Jelgavas Valsts ģimnāzija