17.5 °C, 2.6 m/s, 63.5 %

2022. Noslēdzies jaunatnes projektu konkurss

2022. Noslēdzies jaunatnes projektu konkurss

logo.png

Ir noslēdzies Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes ,,Jelgavas izglītības pārvalde” organizētais  jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss ,,Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Konkursam tika iesniegti divi (2) projektu pieteikumi. Konkursa vērtēšanas komisija atbilstoši konkursa nolikumam un vērtēšanas kritērijiem izvērtēja iesniegtos projektus  un nolēma atbalstīt biedrības „Alternatīvā attīstība” projektu „Kāpēc man kāpt ozolā?”. Projekta mērķis – skolēniem gūt padziļinātu izpratni par savu iekšējo un ārējo motivāciju, attīstīt motivācijas uzturēšanas prasmes, padziļināti apgūt jēdzienu Mācīšanās, stiprināt skolēniem emocionālo, fizisko un sociālo apziņu. Projektā plānotie dalībnieki ir Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas skolēni vecuma grupā no 5. – 12. klasei. Projekta īstenošanas periods no 01.09.2022. – 31.08.2023.