15.1 °C, 1 m/s, 97.5 %

Jelgavas skolas turpina īstenot projektu “Pumpurs” 2019./2020. m.g.

Jelgavas skolas turpina īstenot projektu “Pumpurs” 2019./2020. m.g.

logo.png

Konkurss pedagoga amata vietām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” izsludina konkursu uz nepilna laika slodzes matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, vācu valodas, krievu valodas, fizikas, ķīmijas, sociālo zinību, ģeogrāfijas, vēstures, logopēda, psihologa un sociālā pedagoga amata vietām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

  • Galvenie pienākumi:

sniegt konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos, atbalstu krīžu situācijās un skolu brīvlaikos 5.-12.klašu izglītojamajiem;

sniegt konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos profesionālās izglītības iestādes 1.-4.kursu audzēkņiem.

  • Prasības pretendentiem:

augstākā pedagoģiskā izglītība ar atbilstošu kvalifikāciju attiecīgajā mācību priekšmetā; ne mazāk kā 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;

par priekšrocību tiks uzskatīta pedagoģiskā pieredze speciālajās izglītības programmās, darbā ar iekļautajiem bērniem vispārējās izglītības programmās.

Pieteikuma vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “Konkursam” jāiesniedz personīgi līdz 2019.gada 10.septembrim Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas izglītības pārvalde”, Svētes ielā 22, Jelgavā, 204.kabinetā, tālrunis uzziņām 63012460.

Pieteikuma vēstules forma ir pieejama šeit.