15.8 °C, 0.8 m/s, 98.6 %

Jelgavas skolas turpina īstenot projektu “Pumpurs” 2020./2021. m.g.

Jelgavas skolas turpina īstenot projektu “Pumpurs” 2020./2021. m.g.

20210128_084759.jpg

 

Ir noslēdzies 2020./21. mācību gada 1. semestris, kura laikā 268 Jelgavas pilsētas skolēni projekta Pumpurs ietvaros saņēma papildus konsultācijas dažādos mācību priekšmetos – latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, krievu valodā, angļu valodā u. c. Ļoti noderīgi atbalsta sniegšanā skolēniem bija izglītības iestāžu psihologi un sociālie pedagogi. Izvērtējot IAP, secinājām, ka projektā ietvertajiem skolēniem uzlabojās mācīšanās prasmes un iemaņas, tika veicināta skolēnu sadarbība ar skolotājiem, veidojās apzinīga attieksme pret mācību darbu, tādā veidā samazinot ar mācību darbu saistītos riskus. Ir uzlabojusies arī starpinstitucionālā sadarbība.

2. semestrī darbs uzsākts ar 272 IAP. Lielu uzmanību atbalsta personāls veic izvērtējot skolēnu ekonomiskos riskus un vajadzības gadījumā tiek piedāvāta iespēja saņemt palīdzību no projekta Pumpurs. Darbs turpinās.