15.1 °C, 1.3 m/s, 98.5 %

Skolotāju kursi

Skolotāju kursi

Jelgavas pilsētas pedagogi 2020.gada 31.01 un 11.02. apguva ES projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros piedāvāto 12 stundu  profesionālās pilnveides programmu. Programmas nosaukums “Individuāla un grupu komplektēšana- profesionālās darbības veids izglītībā”. Mācības tika organizētas Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības centrā.

1.JPG