-3.2 °C, 1.7 m/s, 76.1 %

Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiIntegrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam
Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam

Projekta tiešais mērķis ir sekmēt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.

Projekta mērķa grupa ir Latvijā visvairāk diskriminētā mazākumtautību grupa – romu bērni un jaunieši.

Īstenošanas vieta: 4 Latvijas reģioni (izņemot Rīgu).

No 2014. gada 3. – 5. februārim notika seminārs „Inovatīvu metožu izmantošana darbā ar romu bērniem”. Semināru vadīja Resursu centra Pedverket eksperte Gunvor Sonnesyn (Norvēģija).

Konsultāciju tēmas:

 • Jēdziens „ Vērtīgs / vērtība”
 • Kā strādāt ar vecākiem
 • Jēdzienu mācīšanas bērniem ar lasīšanas/ rakstīšanas grūtībām
 • Runas skaņas
 • Kas jāņem vērā, mācot jēdzienu „simbols”?
 • Nodarbību biežums

Romu bērni un viņu vienaudži no dažādām Jelgavas skolām un dažādām etniskām grupām trīs dienas no 3. līdz 5. jūnijam darbojās „BRĪVDIENU AKADĒMIJĀ” , kas ir viena no aktivitātēm projektā „INTEGRĀCIJAS INKUBATORS ROMU BĒRNU UN JAUNIEŠU ATBALSTAM”, ko Jelgavas izglītības pārvalde īsteno sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru, un ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Ar kopīgu pasākumu 25. septembrī Rīgā, noslēdzās Izglītības iniciatīvu centra īstenotais projekts „Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam” (Nr.2012.EEZ/PP/2/MAC/041/011), kura mērķis bija sekmēt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai

Projekta galvenie rezultāti:

 • kopš 2014. gada jūlija četros Latvijas reģionos darbojas 5 romu mediatori, kuru darbība ir sekmējusi saziņu starp romiem un valsts pārvaldes iestādēm, palīdzējusi romiem pārvarēt sociālās integrācijas barjeras un uzlabojusi pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem;
 • 2014.gadā izveidoti un uzsāka darbību četri Resursu centri romu bērniem un  jauniešiem;
 • īstenoti daudzveidīgi starpkultūru komunikācijas pasākumi:
  * 12 praktikumi pašvaldību darbiniekiem, romu jauniešiem un vecākiem,  kurus vadīja izglītoti romu tautības pārstāvji,
  * četras   „Brīvdienu akadēmijas”  romu bērniem un jauniešiem   un viņu vienaudžiem savstarpējas kultūru dažādības iepazīšanai un sadarbības veicināšanai, (kopā 93 dalībnieki)
  * konkurss „Veidosim vienotu sabiedrību kopā!” dažādu etnisko grupu kultūras elementu iepazīšanai;
 • vairāk nekā 80 pedagogi, sociālie darbinieki un citi speciālisti Latvijas reģionos pilnveidojuši zināšanas par iekļaujošu un multikulturālu izglītību un praktiski apguvuši metodes, kā kultūru dažādību mācību procesā padarīt par ieguvumu.

Vairāk par projektu un romu mediatoru darbību: www.iic.lv

 

Projekta rezultāti un labās prakses piemēri: http://issuu.com/ilonaiic/docs/e-materials 

 

Projektu finansiāli atbalsta: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

Projekta asociētie partneri un līdzfinansētāji: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Talsu novada pašvaldība un Valmieras pilsētas pašvaldība.