-1.8 °C, 4.3 m/s, 91 %

Jelgavas Amatu skolas izglītības programmas „Frizieris” audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiJelgavas Amatu skolas izglītības programmas „Frizieris” audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos
Jelgavas Amatu skolas izglītības programmas „Frizieris” audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos

2008. gada 31. maijā noslēdzās Jelgavas Amatu vidusskolas īstenotais projekts ”Jelgavas Amatu skolas izglītības programmas „Frizieris” audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos” (Nr. 2007/0016/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0009/0036).

Projekta specifiskais mērķis – uzlabot Jelgavas Amatu skolas kvalifikācijas prakšu metodiku un sadarbību ar uzņēmumiem, kas sniedz arodizglītības programmu audzēkņiem mācību prakses iespējas, tādējādi uzlabojot audzēkņu kvalifikācijas prakšu norisi.

Projekta ietvaros tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

  • mācību prakšu metodisko materiālu izvērtēšana un uzlabošana;
  • arodizglītības programmas skolotājus un prakšu vadītājus uzņēmumos apmācību semināru organizēšana;
  • uzlaboto prakšu metodisko materiālu aprobēšana kvalifikācijas praksēs.

Projekts tika uzsākts 2007. gada 2. jūlijā un šajā laika periodā tika sasniegti sekojoši rezultāti:

  • Apmācīti Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāji un prakšu vadītāji uzņēmumos;
  • Uzlaboti jau esošie kvalifikācijas prakšu metodiskie materiāli;
  • Uzlabojusies Jelgavas Amatu skolas un praksi nodrošinošo uzņēmumu sadarbība un komunikācija;
  • Uzlabojusies Jelgavas Amatu skolas audzēkņu mācību prakšu kvalitāte;
  • 21 audzēkņi sekmīgi pabeiguši kvalifikācijas prakses.

Projekta kopējās īstenošanas izmaksas: LVL 16 497,64, 75% no kurām sedza Eiropas Sociālais fonds un 25% Latvijas valsts budžets.