-2 °C, 4.9 m/s, 89.9 %

Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža brieža ielā 23a rekonstrukcija

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiJelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža brieža ielā 23a rekonstrukcija
Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža brieža ielā 23a rekonstrukcija

Projekts „Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža Brieža ielā 23A rekonstrukcija” tiek īstenots Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3. aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros.

Vispārējais mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību. Projekta ietvaros nacionālās un reģionālās attīstības centrā Jelgavā tiek rekonstruēta pirmsskolas izglītības iestādes ēka Pulkveža Brieža ielā 23A .

Projekta galvenā mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā.

Projekta ietvaros tiek veiktas sekojošas darbības:

  1. tehniskā projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža Brieža ielā 23A rekonstrukcija” izstrāde;
  2. iepirkuma procedūras veikšana;
  3. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža Brieža ielā 23A rekonstrukcija;
  4. būvdarbu uzraudzība;
  5. publicitātes pasākumi.

Aktivitāšu darbību ietvaros pirmsskolas izglītības iestādē notiek rekonstrukcijas darbi.

Būvdarbus veic SIA „RIMTS”, būvuzraudzību SIA „Firma L4”, bet autoruzraudzību SIA „Komunālprojekts Jelgava”.

2011.gada maija mēnesī ir pabeigti rekonstrukcijas darbi – izveidotas telpas 11 pirmsskolas grupām, administrācijas telpas un virtuves bloks, pilnībā labiekārtota teritorija, izveidojot rotaļu laukumus un ēnu mājas. Ēkā ir nodrošināta piekļuve personām ar īpašām vajadzībām.

Projekta „Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža Brieža ielā 23A rekonstrukcija” kopējās plānotās izmaksas ir 878 758 Ls, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 746 944 Ls un pašvaldības līdzfinansējums 131 814 Ls.