-4.6 °C, 0.6 m/s, 93.6 %

Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiJelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana
Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā nacionālās un reģionālās nozīmes centrā Jelgavā, attīstot Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” infrastruktūru.

Projekta tiešais mērķis ir veikt pirmskolas izglītības iestādes „Vārpiņa”, Kronvalda ielā 22 jumta rekonstrukciju un fasādes siltināšanas darbus, izveidot telpas 99.78 m² apjomā 1 jaunai grupai (20 bērniem) un rekonstruēt esošo ventilācijas sistēmu vienā ēkas korpusā.

Projekta ietvaros veiks šādas darbības:

  1. pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana- plānots veikt bērnudārza jumta rekonstrukcijas un fasādes siltināšanas darbus, izbūvēt telpas jaunai bērnudārza grupai un rekonstruēt ventilācijas sistēmu vienā no bērnudārza korpusiem.
  2. būvdarbu uzraudzība;
  3. publicitātes pasākumi.

Pašlaik bērnudārzā ir sešas grupiņas, un vietas tajā ir vairāk nekā 150 bērniem. Pēc rekonstrukcijas un telpu izveides vēl vienai grupiņai vislielākais ieguvums būs 20 jaunas vietas mazajiem jelgavniekiem. 20 bērnu vecākiem līdz ar to būs iespēja sākt strādāt vai atgriezties darbā. Trīs jaunas darbavietas tiks radītas arī pašā bērnudārzā.

Projekta īstenošanas periods ir no 2013.gada marta līdz 2013.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 219 508,14 lati, tai skaitā, ERAF finansējums – 119 420,15 lati un pašvaldības līdzfinansējums – 96 926,87 lati.

Informāciju sagatavoja

Projektu vadības sektors

tālr. 63005471

 

Bērnudārzā „Vārpiņa” pabeigta ēkas rekonstrukcija

15.novembrī pabeigta Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un paaugstināta ēkas energoefektivitāte. Bērnudārzā izveidota vēl viena grupa ar 20 vietām. Šobrīd jaunajā grupiņā notiek telpu iekārtošanas darbi. Ēkā uzlabota siltumnoturība, kas ļaus samazināt izmaksas par apkuri. Bērnudārza ēka kļuvusi vizuāli pievilcīgāka.

Bērni jaunajās grupu telpās tiks uzņemti no janvāra.

Projekta „Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros tika veikta pirmskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” jumta rekonstrukcija, fasādes siltināšana un rekonstruēta esošā ventilācijas sistēmu vienā ēkas korpusā.  Izveidotas gandrīz 100 kvadrātmetrus lielas telpas vienai jaunai bērnudārza grupai. Darbus veica SIA „I.K.Būve”.

Būvdarbu kopējās izmaksas ir 194 527.31 lati, tai skaitā, ERAF finansējums – 119 420,15 lati, valsts budžeta dotācija- 3161.12 lati un pašvaldības līdzfinansējums – 71 946.04 lati.

Tagad bērnudārzā būs septiņas grupiņas vairāk nekā 170 bērniem. Atverot jaunu grupu, tiks radītas trīs jaunas darbavietas.

Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste