24.7 °C, 3.8 m/s, 44 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiJelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta

Projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta” vispārējais mērķis bija veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā nacionālās un reģionālās nozīmes centrā Jelgavā, attīstot Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66 infrastruktūru.

Projekta galvenā mērķa grupa –  ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā.

Projekta ietvaros tika veiktas sekojošas darbības:

  1. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Ganību ielā 66 rekonstrukcija;
  2. teritorijas labiekārtošana;
  3. aprīkojuma un iekārtu iegāde;
  4. būvdarbu uzraudzība;
  5. publicitātes pasākumi.

Rekonstrukcijas rezultātā tika izveidota pirmsskolas izglītības iestādi, kurā ir 12 pirmsskolas grupas, mūzikas nodarbību zāle un kabineti individuālajām nodarbībām. Izveidotas un iekārtotas arī administrācijas telpas un virtuves bloks. Ēkā ir nodrošināta pieejamība personām ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros tika veikta teritorijas labiekārtošana, izveidojot rotaļu laukumus katras grupas bērniem un automašīnu stāvvietu 28 automašīnām. Projekta rezultātā pirmsskolas izglītības iestādē no jauna izveidotas vietas 280 bērniem, kas par 13.10% samazināja bērnu skaitu rindā uz vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 280 bērnu vecākiem radīta iespēja nodibināt vai turpināt darba attiecības un radītas 55 jaunas darba vietas pirmsskolas izglītības iestādē, tādējādi veicinot vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, pakalpojumu pieejamību un nodarbinātību

Projekts „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66” tiks īstenots laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014.gada decembrim un tā kopējās izmaksas ir LVL 2 139 660.00, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ir LVL 1 537 871.00, Valsts budžeta dotācija – LVL 40 708.35 un pašvaldības līdzfinansējums – LVL 561 080.65