2.2 °C, 4.4 m/s, 64.3 %

Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start Ups Promotion)

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiKopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start Ups Promotion)
Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start Ups Promotion)

Profesionālajās skolās Zemgalē radīs jaunos uzņēmējus

Lietuvas nevalstiskā organizācija „Enterprise Initiative” sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu ir uzsākusi īstenot projektu „Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start Ups Promotion)”. Tā ietvaros tiks realizēts komplekss pasākumu kopums skolu audzēkņiem sava biznesa vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

Projekta mērķis ir veicināt profesionālo skolu audzēkņu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, tādejādi palielinot to jauniešu skaitu, kas kļūst par darba devējiem Zemgalē un Kauņā. Kopumā projektā ir iesaistītas 10 profesionālās izglītības iestādes no Kauņas un Zemgales. Zemgalē projektā iesaistīsies Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības vidusskola”, Aizkraukles Profesionālā vidusskola, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, Zaļenieku arodvidusskola un Jelgavas Amatu vidusskola. Šīs skolas tika izvēlētas konkursa kārtībā, kurā par visnozīmīgāko tika novērtēta tieši skolas motivācija piedalīties projektā.

Realizējot plānoto, izglītības iestāžu audzēkņi piedalīsies motivācijas lekcijās, apmācībās, apmaiņas pasākumos ar Lietuvas skolu audzēkņiem, saņems individuālas konsultācijas biznesa uzsākšanai un biznesa plāna izstrāde. Visas projektā izmantotās mācību metodes un materiāli pēc projekta realizācijas tiks nodotas skolai tālākai to īstenošanai. Uzsvars projektā ir uz profesionālo skolu sadarbības veicināšanu ar uzņēmējiem, kas nenoliedzami, ir nozīmīgs profesionālo izglītības iestāžu konkurētspējas paaugstināšanas un prestiža celšanas faktors.

Projekts „Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos ” tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros.

Tā kopējais budžets ir 123 929.20 Eiro, kur 85% ir Programmas līdzfinansējums.

Projekts uzsākts 2012.gada martā un ilgs līdz 2013.gada septembrim.

Sīkāka informācija par projektu ir pieejama projekta mājas lapā: www.jauni.eu