-4.4 °C, 1.8 m/s, 94.9 %

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiKvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs

Lai uzlabotu izglītības kvalitāti dabaszinātņu (ķīmija, fizika un bioloģiju) un matemātikas mācību priekšmetos vispārējās vidējās izglītības posmā un nodrošinātu šo mācību priekšmetu apguves iespējas, tādējādi radot priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs, projekta ietvaros katrā no četrām Jelgavas izglītības iestādēm (Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā, Jelgavas 6. vidusskolā un Spīdolas ģimnāzijā) projekta ietvaros tiek veikt sekojošas aktivitātes:

1. Mācību kabinetu renovācija. Tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanas un ekspluatācijas nodrošināšanai 2009.gadā tika veikti renovācijas darbi dabaszinātņu un matemātikas mācību kabinetos;

2. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, instrumentu, uzskates materiālu, mēbeļu, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana:

  1. izglītības programmas ķīmijā īstenošanai;
  2. izglītības programmas fizikā īstenošanai;
  3. izglītības programmas bioloģijā īstenošanai;
  4. izglītības programmas matemātikā īstenošanā;
  5. izveidotas 25 (katrā izglītības iestādē) darbavietas darbam ar datoru iepriekšminētajos mācību priekšmetos.

Aktivitātes ietvaros 2009.gadā tika veikta mēbeļu piegāde un uzstādīšana.

2010.gada septembrī izglītības iestādēs tika piegādāta un uzstādīta digitālās informācijas apstrādes sistēma.

3. Mācību materiālu un mācību programmatūras iegāde.

4. Publicitātes aktivitātes, sagatavojot un publiskojot informāciju par projekta īstenošanas aktualitātēm Jelgavas izglītības iestādēs.

 

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2009.gada aprīļa līdz 2010.gada decembrim.

Kopējās plānotās izmaksas LVL 393 568,00, tai skaitā ERAF finansējums LVL 334 532.80, Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums LVL 59 035.20.