-5.4 °C, 4 m/s, 84.9 %

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiProjekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

ieguldijums.jpg

2017. gada 27. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” vienojās par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Jelgavas pilsētā.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2022. gada 30. decembrim.

Jelgavas pilsētā projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4. vidusskola un Jelgavas Pārlielupes pamatskola.

Projektā, kā neiesaistītās izglītības iestādes  tika iesaistītas – Jelgavas pamatskola “Valdeka – attīstības centrs (iepriekš Jelgavas 1. internātpamatskola)  un Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola (iepriekš Jelgavas 2. internātpamatskola).