-5 °C, 3.8 m/s, 83.1 %

Romu bērni skolā

Romu bērni skolā

Sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru tiek īstenots projekts „Romu bērni skolā” ar mērķi veicināt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu vispārējās izglītības sistēmā un viņu ģimeņu integrēšanu sabiedrībā.

Projektā plānotās aktivitātes – pēc stundu nodarbības romu bērniem Resursu centrā, nodarbības un mājas vizītes romu vecākiem, semināri pedagogiem, romu bērnu izglītības monitorings,  projekta monitoringa un valsts īstenotā monitoringa salīdzinošā analīze un rekomendāciju izstrāde u.c.

Projektu finansiāli atbalsta childhood

Vairāk informācijas http://www.iic.lv/projekti/esosie-projekti/projekts-romu-berni-skola/

PROJEKTĀ SASNIEGTIE REZULTĀTI UN IETEIKUMI ROMU INTEGRĀCIJAS VEICINĀŠANAI

https://issuu.com/ilonaiic/docs/projekta_sasniegtie_rezultati_un_ie_e56c6a6e4444ad

PROJEKTA LABĀ PRAKSE

https://prezi.com/-cisbvlwijy2/romu-mediatora-darbs-romu-resursu-centra/